Temo v Temostar TPE YİDK Kararı

09.04.2014 Yorum by

TPE YİDK 25. sınıftaki giysilerde tescilli Temo markasına dayanarak 35. sınıftaki giysilerin perakendeciliğinde tescil başvurusunda bulunan Temostar marka başvurusuna yapılan itirazda markaları benzer, iştigal konusu mal ve hizmetleri alakalı görmüştür.

Buna gerekçe olarak; “temo” ibaresinin müşteri algısının yoğunlaştığı markanın başına aynen alınması ile  başvuruya eklenen “star” kelimesinin ayırt ediciliğinin nispeten yüksek olması gösterilmiştir.

Kararın bir diğer ilginç yanı ise; 25. sınıftaki giysilerle 35. sınıftaki giysilerin perakendeciliğini benzer görmüş olmasıdır.

Bu kararın fevkalade yerinde olduğunu düşünüyoruz. Lakin Temo ve Temostar markaları benzerdir. Kararda da belirtildiği üzere;  markanın önceki markayı ilave bir unsurla birlikte içermesi iki markanın benzer olduğunun göstergesidir(T–22/04 Reemarkr OHIM – Bluenet (West Life) [2005] ECR-II 1559 Par. 40). Ayrıca yine kararda da belirtildiği üzere;  Yargıtay 11. HD port/interport kararında; markaların önüne ve arkasına eklenen ayırt ediciliği tesis edecek önemde olmayan eklerin benzerliğe mani olmayacağına hükmetmiştir(BKZ. Yargıtay 11. HD Port/interport kararı E.2002/12018 K.2003/4432). Ayrıca müşterek ibarenin markaların başında yer alması benzerliği arrıtmaktadır.

Aynı şekilde, 25. sınıftaki giysiler ile 35. sınıftaki giysilerin perakendeciliğini benzer görmekte TPE YİDK haklıdır. Lakin AB İlk Derece Mahkemesi’nin Oakley kararında belirttiği üzere; önceki markanın kapsadığı mal ve hizmetlerle perakendecilik hizmetleri birisi diğeri için çok önemli olduğu için yakındır. Lakin bu hizmet özellikle söz konusu malların satımı için yapılmaktadır. Praktiker kararında da belirtildiği üzere perakendecilik hizmetlerinin temel amacı müşterilere mal satmaktadır ve alım satım işlemi dışında bu hizmet ürünün satımını sağlamak için yapılacak her türlü aktiviteyi kapsamaktadır. Somut bir malı satmak için verilen bu hizmet tabiatıyla bu mal olmadan bir mana ifade etmeyecektir(24 Eylül 2008 T–116/06 Oakley Inc. v OHIM). 

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.

Tags: , , , , , , , , , ,

Yazar Hakkında :

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av. Z. Emre Kurt Londra Universitesi'nde fikri mülkiyet hakları, rekabet hukuku, uluslararası tahkim ve ticaret hukuku alanlarındaki ihtisasını üstün başarıyla bitirmiş ardından mesleki faaliyeti özellikle fikri mülkiyet ve haksız rekabet hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır.
Yorum Bulunmuyor

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.