Alan Adları


Türkiye’de alan adları ODTÜ bünyesinde oluşturulan bir birim tarafından verilmektedir. ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, “com.tr” uzantılı alan adı için Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Marka Tescil Belgesi’ni veya Ticaret Sicili Tescil Belgesi’ni başvuru esnasında istemektedir.

Ülke kodu içermeyen alan adlarında ise dünyanın neresinde olursa olsun isteyen herkes tarafından alan adı veren herhangi bir kuruluşa internet ortamında başvurarak sahip olunabilir.

Alan adlarında ilk gelen alır kuralı geçerlidir. Ancak sadece bu ilkenin gözetilerek alan adı verilmesi tanınmış marka ve kişilerin alan adlarını veya benzerlerini alan adı olarak alan kişilerin sistemi suiistimallerine yol açmaktadır.

ODTÜ’nün alan adı verilmesindeki katı tutumu uygulamada haksız internet alan adı alımını önlese de bu durum “tr” uzantılı alan tescilinden ziyade “com, net, org” uzantılı alan adlarının tercihine neden olmuştur.

Com uzantılı alan adları ise suiistimallere, ihlallere yol açabilmektedir ancak bu ihlallere karşı Dünya’nın herhangi bir yerinde bulunabilecek tescil sahiplerine karşı dava açılması ve/veya dava açılacaksa kararın icra edilmesi neredeyse imkânsızdır.

Ortaya çıkan bu sakıncalar nedeniyle ICANN denilen bir tahkim usulü geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde ortalama 40-45 gün içinde 1000-6000 arasında değişen bir maliyetle alan adı uyuşmazlıkları çözüme kavuşabilmektedir.

4M, hem “tr” hem de “com” uzantılı alan adlarının alınması ve alan adları konusunda çıkan uyuşmazlıkların ulusal ve uluslar arası düzeyde çözüm yolları konusunda müvekkillerine ihtiyaçları olan bütün hizmetleri sağlamaktadır.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.