Endüstriyel Tasarım Araştırması ve Tasarım İtirazı

Bir tasarımın tescil edilebilmesi için yeni  ve ayırt edici olması şartı aranır. Tasarımın yeni olması, onun dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması, demektir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteriyorsa yeni kabul edilir. Ancak sınırlı tasarım özgürlüğünün söz konusu olduğu alanlarda bu durum da dikkate alınarak önceki tasarımlarda küçük farklılıklar yapılmak suretiyle yaratılan tasarımlar yeni kabul edilebilmektedir.

TPE tasarım başvurularının yenilik ve ayırt edicilik şartlarını taşıyıp taşımadığını incelemez. Endüstriyel tasarım tescili sistemi itiraza dayalı incelemesiz bir sistemdir. Yayınlanan tasarımlara yenilik ve ayırt edicilik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ya da hak sahipliğine dayanarak 6 ay içinde TPE nezdinde itiraz edilebilir. Bu nedenle endüstriyel tasarım bülteninin takip edilmesi ve aynı/benzer tasarımlara itiraz edilmesi önem taşır.

Endüstriyel tasarım bültenini takip etmek için bir başka önemli nedense; mutlak ve nispi tescil engelleri nedeniyle isim ve şekil tescili alamayan kötü niyetli kişilerin veya üzerinde telif hakkı bulunan imajları tescil ettirmek isteyenlerin bunu endüstriyel tasarım tescili yoluyla çok sık yapmalarıdır. Bu durum özellikle kırtasiye, çanta gibi ürünlerde de kullanılan Bakugan, Spiderman, Ben10 gibi çizgi film karakterlerinde ortaya çıkmaktadır. Kötü niyetli kişiler bunun gibi çizgi film karakterlerinin resimlerini, figürlerini veya bunların benzerlerini endüstriyel tasarım olarak tescil ettirmek suretiyle kullanımlarına yasal bir zemin oluşturmaya çalışmaktadır. İhlal teşkil eden tasarımlar tescil edildikten sonra açılacak hükümsüzlük davasıyla hükümsüz kılınabilirse de bu uzun ve masraflı bir prosedürdür.

Aynı şekilde çay gibi belli karakteristikte ambalajı olan tasarımlar için de benzer ambalaj üzerine yazılan kelimenin endüstriyel tasarım olarak tesciliyle markada karşılaşılacak nispi ve mutlak red nedenleri aşılmaya çalışılabilmekte ve böyle bir durumun bilincinde olmayan marka sahipleri ancak çok sonra kendi markalarına ihlal teşkil eden tasarımdan haberdar olabilmektedir.

Tasarım başvurularına markadan farklı olarak doğrudan Yüksek İnceleme ve Değerlendirme Kurulunda(YİDK) itiraz edilebilmekte ve itirazın reddi halinde tescil işlemleri tamamlanarak tescile hak kazanmış bir tasarıma karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri  ve Sınai Haklar mahkemelerinde hem ilgili gerçek veya tüzel kişi hem de Türk Patent Enstitüsü taraf gösterilerek dava açılabilmektedir.

Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan tasarım bültenleri 4M tasarım uzmanları tarafından titizlikle incelenmekte ve tasarımlarınıza benzer olan veya kanunun aradığı yenilik ve ayırt edicilik koşullarından yoksun olan tasarımlara hukuk bölümümüz bünyesinde bulunan, tasarım hukuku konusunda ihtisas sahibi avukatların hazırladığı dilekçelerle itiraz edilmektedir. Böylece hem Enstitü nezdinde en iyi sonucu alabilmek için gereken azami gayret sarf edilmekte hem de itirazın reddi durumunda açılacak davaya çok sağlam bir temel oluşturulmaktadır.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.