Marka Araştırma ve Marka İtiraz

Yapılacak marka başvurularının başarıyla sonuçlanması veya marka tescili işlemlerinin gecikmeden tamamlanması için Türk Patent Enstitüsü’nün online sicilinden aynı/benzer sınıfta aynı/benzer markaların tescilli olup olmadığının araştırılmasının önemi büyüktür. Tescil edilen markanın aynı sınıfta birebiri varsa Türk Patent Enstitüsü hiçbir itiraz ve işleme gerek kalmadan başvuruyu kendisi reddedecektir.

Öte yandan aynısı değil de markanın benzeri varsa veya aynısı olup benzer mal ve hizmetler için tescil talebinde bulunulmuşsa yapılacak itiraz sonucunda marka reddedilebilecektir. Marka başvurusuna itiraz yapılması markanın akıbetini belirsiz hale getirmekte ve itirazlar marka tescil sürecinin 6-12 ay uzamasına yol açmaktadır.

Bütün bu sakıncaları önlemek için 4M, marka tescil başvurusundan önce detaylı bir araştırma yaparak benzer/aynı markalar ve karşılaşılacak riskler konusunda müvekkillerine rapor sunarak tescil işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri minimuma indirmektedir.

Marka tescili kadar önem taşıyan bir diğer konu ise aynı veya benzer marka başvurularının takip edilmesi, bu tip markalara üç ay içinde itiraz edilmesidir. 4M müvekkilleri için aylık marka bültenini titizlikle takip etmekte ve benzer markalar konusunda bilgi vererek tescil ile sağlanan marka korumasının etkinliğini  sağlamaktadır.

Marka başvurunuza  itiraz gelmesi ve/veya markanıza benzer bir markanın tescil talebinde bulunması halinde Türk Patent Enstitüsü’ne yapılacak  itiraz veya sunulacak görüşler 4M hukuk bölümümüzdeki marka hukukunda ihitisas ve deneyim sahibi avukatlar tarafından mahkemelerin en son içtihatları ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında titizlikle hazırlanmaktadır. Böylece hem Türk Patent Enstitüsü nezdinde en iyi sonucun alınabilmesi için gereken gayret sarf edilmekte hem de olumsuz bir karar çıkması durumunda açılacak dava için sağlam bir temel oluşturulmaktadır.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.