Marka Başvuru Marka Tescil

Marka mevzuatımızda marka hakkının kazanılması için tescil sistemi benimsenmiştir. Marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra TPE bu başvuruyu 6 ay süreyle inceler. TPE marka uzmanları bu sürede başvuruyu mutlak tescil engelleri açısından inceler yani markanın aynısının daha önce tescil edilmiş olup olmadığı, marka olacak ibarenin iştigal konusunu temsil eden, tasvir eden bir nitelikte olup olmadığı ve markanın ahlaka adaba aykırı olup olmadığı konularında inceleme yapar ve bu inceleme neticesinde marka başvurusu tescile yetkin görülürse ilana çıkartılır aksi halde direk reddedilir. İlk incelemede marka tescile yetkin görülürse Marka Bülteni’nde üçüncü şahısların ilgisine sunulur ve bu sürede markanın kendi markasını benzer olduğunu düşünen hak sahipleri markanın tesciline itiraz edebilir. Bu itirazları inceleyen TPE itirazı kabul veya reddeder. TPE Markalar Dairesi’nin verdiği karar kesin değildir bu karara kurum içindeki bir üst organ olan Yüksek İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na itirazda bulunulabilir ancak buradan da olumsuz bir karar çıkarsa artık TPE içindeki prosedür tamamlanmış olur. Bu karara karşı Ankara Fikri Sınai Haklar mahkemelerinde iptal davası açılabilir ve süreç mahkemenin vereceği kararın kesinleşmesiyle tamamlanır. İtiraz dilekçelerinde belirtilen hususların doğru noktalara temas etmesi hem TPE nezdinde itirazların kazanılması hem de mahkemedeki davanın gidişatı açısından büyük önem arz eder. Zira TPE kararının iptali davalarında itiraz dilekçelerinde ileri sürülen gerekçelerden fazla bir gerekçe ileri sürülemez. Bu sebeple bir itiraz davası açıldığında mahkeme ilk iş olarak TPE’deki işlem dosyasını celp etmektedir. İtirazın uygun bir formatta ve güzel bir dille yazılmış olması mahkeme nezdinde davayı açan firmanın itibarını da etkileyen bir unsur olacaktır.

4M, Enstitü nezdinde uzun yıllardan beri yapmakta olduğu itirazları ve bildirilen görüşleri hukuk bölümü bünyesindeki marka patent hukuku konularında uzmanlaşmış avukatlar vasıtasıyla doktrindeki yazarların görüşleri, Yargıtay içtihatları ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarına uygun olarak adeta bir dava dilekçesi formatında hazırlayarak  kazanma şansınızı azami düzeye çıkarmaktadır.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.