Marka Lisans Sözleşmeleri

Lisans sözleşmeleri markanın kullanımını belirli bir süre için veya süresiz olarak bir başka kişiye devredilmesini konu etmektedir. Lisans veren ülkenin tümü için geçerli olmak üzere tek bir kişiye inhisarı lisans hakkı tanıyabileceği gibi çeşitli bölgeler belirleyerek her bir bölgede ayrı kişilere lisans hakkı tanıma yoluna gidebilir. Basit lisans sözleşmelerinde ise marka hakkını lisans alan kendisi koruyabileceği gibi bu hakkın kullanımını başka kimselere de tanıyabilir.

İnhisarı lisans hakkı sahibi kural olarak marka sahibinin markaya tecavüz halinde açabileceği davaları kendi adına açmaya yetkilidir. Basit lisans sahibinin kural olarak marka hakkına tecavüz halinde dava hakkı yoktur. Ancak basit lisans alan veya sözleşmeyle dava haklarından yoksun bırakılan inhisari lisans hakkı sahibi ancak belirli koşulların gerçekleşmesiyle dava açma hakkı kazanır. Dava açma hakkı bulunmayan lisans alan marka hakkına yönelik tecavüze karşı hukuki yollara başvurmasını marka sahibinden isteyebilecektir. Marka sahibinin lisans alanın yaptığı bildirim üzerine dava açmayacağını bildirmesi veya bildirimi bildirmesinden itibaren üç ay içinde dava açmaması halinde, lisans alan kendi adına dava açabilecektir.

4M; lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve marka tecavüzü durumunda atılacak adımlar konusunda lisans sözleşmesi taraflarına danışmanlık hizmeti vermektedir.

FORMU DOLDURUN

SİZİ ARAYALIM

Sayın Himmet Öztürk; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir.