Fikri Mülkiyet Haklarının Haksız Rekabetle İlişkisi

09.03.2011 % Yorum

Rekabet kişinin kendi çaba ve emeğine dayanmalıdır. Bu nedenle Ticaret kanunumuz rekabetin her türlü suistimalini yasaklamıştır. Haksız rekabet hukuku sadece haksız rekabet neticesinde zarar görenlerin haklarını değil aynı zamanda toplumun, tüketicilerin de haklarını korumak için öngörülmüştür. Zira haksız rekabet hukukuyla hem ticari rakiplerin birbirine karşı korunmaları hem de tüketicilerin aldatılarak zarar görmeleri önlenmek istenmektedir. Yargıtay [...]

Devamı

Tasarım Tescil Koşulu Olarak Yenilik ve Ayırt Edicilik Kavramları

04.03.2011 % Yorum

Tasarım bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve özelliklerinin oluşturduğu görünümüdür. Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(EndTasKHK) bir tasarımın tescil edilebilmesi için yenilik ve ayırt edicilik koşullarına sahip olması gerektiğini öngörmüştür. I.YENİLİK Bir tasarımın yeni kabul edilebilmesi için, tasarımın [...]

Devamı

Markayı Kullanma Mükellefiyeti

24.02.2011 % Yorum

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(MarKHK) marka hakkı sahibine bazı mükellefiyetler yüklemiştir. Bu mükellefiyetlerden en önemlisi markanın kullanılması zorunluluğudur. Markanın korumasının en önemli nedeni marka olan işaretin altında yatan ticari itibarı korumaktır ancak kullanılmayan bir markanın tescilli bir hak olarak varlığını sürdürmesi onu gerçekten kullanacak veya kullanmakta olanlar için bir engel teşkil eder. İşte bu [...]

Devamı

Arabuluculuk Kurumu ve Arabuluculuk Kanun Tasarısı Hakkında Bir Değerlendirme

24.02.2011 % Yorum

Arabuluculuk tarafların içine düştükleri uyuşmazlık konusunda, üçüncü bağımsız bir kişinin yönlendirme ve telkinleri neticesinde, çözüme kavuşmalarını sağlayan tamamen taraf iradesine dayalı, gizli, kabul edilebilir bir anlaşmayla sonuçlanması hedeflenen müzekere sürecidir. Arabuluculuğun temel amacı kişilerin sorunlarını mahkemeye gitmeden hızlı ve ihtiyaçlarına çok uygun bir şekilde gizli bir ortamda çözmeleridir. Arabuluculuk trafik, komşuluk hukuku gibi basit meselelerin [...]

Devamı

Marka Tescilinde Kötüniyet

18.02.2011 % Yorum

Hukukun kötüniyeti hiçbir şekilde korumayacağı genel kabul edilen bir kuraldır. Marka hukukunda ise kötüniyetin önemi özeldir. Marka tescil aşamasında marka tescili başvurusu yapanın kötüniyetli olması başlıbaşına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülebilir. Bundan daha önemlisi tescilden sonra açılacak hükümsüzlük davalarında davalının kötü niyetli olduğu iddia edilir ve ispatlanırsa normal şartlarda uygulanan 5 yıllık zamanaşımı uygulama [...]

Devamı

Ticaret Unvanı Tescili ve Haksız Rekabet

18.02.2011 % Yorum

Ticaret unvanı bir işletmeyi diğer işletmelerden ayırmaya yarayan addır. Ticaret unvanının asli unsurunu tacirin hukuki yapısına göre farklılık gösteren çekirdek kısmı oluştururur. Ek kullanılması ise zorunlu değildir ancak bir ticaret unvanı daha önce tescil edilmişse ona ayırt edici eklerin eklenmesi zorunludur. Ticaret şirketlerinin çekirdek kısmı Limited ve Anonim Şirketlerde şirketin türünü oluşturan kelimelerdir. Örneğin “İthalat [...]

Devamı

Haksız Rekabet Kavramı ve Haksız Rekabetin Şartları

18.02.2011 % Yorum

Rekabet kişinin kendi çaba ve emeğine dayanmalıdır. Rekabetin dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde, aldatıcı davranış ve başka amaçlarla her çeşit kötüye kullanılmasına haksız rekabet adı verilir. Ticaret hayatında bütün işletmeler rakiplerinden bir adım ileri gidebilme motivasyonu içerisindedirler ancak bu çabanın başkalarının haklarını ihlal edecek şekilde gerçekleşmesinin önüne geçilmesi her alanda sağlıklı bir piyasanın oluşabilmesi açısından [...]

Devamı

Markanın Metatags Olarak Kullanılması

15.02.2011 % Yorum

İnternet’in en önemli özelliği bilgiye en kısa, en hızlı ve en ekonomik yoldan ulaşmayı sağlamasıdır. İnternet farklı bilgisayarlarda bulunan bilgilere ulaşılmasını sağlayan bir kaynaktır ve bu bilgilere explorer, firefox, chrome gibi web browserları vasıtasıyla web adresi girilmesi suretiyle ulaşılır. Ancak kişi her zaman web adresinin ne olduğunu bilemeyebilir ve ona ulaşmak için google, yahoo, bing [...]

Devamı

Coğrafi İşaretler

15.02.2011 % Yorum

Coğrafi işaretler için yapılan korumanın en önemli fonksiyonu tescil edilen coğrafi ürünle ilgili bölgenin gelişimine katkıda bulunmaktır. Zira bir coğrafi işaretin tesciliyle o ürünün belli bir bölge, belli bir yöreye has olduğu resmen ilan edilmekle beraber aynı zamanda bu ürünün belli özelliklere sahip olması, kullanımının belli kurallara bağlanması ve o coğrafi özellikleri taşımayan ürünün başkalarınca [...]

Devamı

Perakende Satış Hizmeti için Marka Tescilinde Ortaya Çıkan Sorunlar

14.02.2011 % Yorum

Markalar hakkındaki Nice sınıflandırmasının 35.08. sınıfında yer alan “müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” perkandecilik hizmetleri olarak adlandırılmaktadır. Çok geniş bir kapsamı olan bu sınıfa göre marka tescili talebinde bulunurken ne tip ürünlerin perakendeciliğinin yapılacağının ayrıca belirtilmesi zorunluluğu yoktur. Bu durum uygulamada ciddi sorunlara yol [...]

Devamı