Araba, Cep Telefonu Yedek Parça Satışı ve Tamiri Web Sitelerinin Hukuki Durumu

15.07.2013 % Yorum

Marka hukukunda en çok karşılaşılan sorunlardan birisi araba yedek parçası satıcılarının yan sanayi olarak ürettikleri yedek parçaları satarken markaları kullanmaları neticesinde doğmaktadır. Örneğin: BMW Debriyaj, Mercedes Far. Yargıtay’ın uygulamasına göre; eğer marka sahibinin müşterileriyle iletişime geçmek için markayı kullanmak dışında başka bir çaresi yoksa bu şekilde kullanımlar tasviri kullanım kapsamında değerlendiriliyor ve ihlal teşkil etmiyor. [...]

Devamı

Markaların Sosyal Medyada Özellikle Facebbok’ta İzinsiz Kullanımı Üzerine

25.06.2013 % Yorum

Sosyal medyanın son zamanlardaki büyük gelişim ve değişim göstermiş olduğu herkesin malumudur. Birçok sosyal medya enstrümanı olmakla birlikte ülkemizde en çok bilinen ve kullanılanları Facebook ile Twitter’dır.  Özellikle Facebook’un ticari kullanımının yaygınlaşarak ticari teşebbüslerin ve markaların Facebook sayfalarını adeta kendi web siteleri gibi tanıtıp kullanmaktadırlar. Diğer yandan ODTÜ’nün “tr” uzantılı web sitelerinde yaptığı gibi marka [...]

Devamı

Mimari Eserlerin FSEK ile Korunması

29.01.2013 % Yorum

Mimarin mimari eseri meydana getirmesinin bir aşamasını oluşturan hazırlık çalışmaları ve diğer aşamayı oluşturan yapılar iki farklı grup mimari eserler olarak FSEK’te ayrı ayrı koruma rejimlerine tabiidirler. Bir yapı olarak ortaya çıkmış mimari eserlere, mimari yapının kendisine ve mimari hazırlık çalışmalarına uygulanan uygulanan  FSEK hükümleri farklı maddelerde incelenmektedirler. Dolayısıyla FSEK kapsamında korunabilmeleri için farklı şartlar [...]

Devamı

Pay ve Takip Hakkı

27.07.2012 % Yorum

Eserin değerindeki sonradan artışlardan eserin yaratıcısının da istifade edebilmesi durumunu ifade eden pay ve talep hakkı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu m. 45’te düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin altında yatan ana neden eserlerde sonradan husule gelen büyük değer artışlarından sanatçının da istifade etmesi gereğidir. Pay ve takip hakkı, mimari eserler hariç olmak üzere güzel sanat eserlerinin asılları [...]

Devamı

TV Programlarının Hukuken Korunması

27.07.2012 % Yorum

Televizyon kanallarının sayısının artmasıyla yayıncılık alanında rekabet de artmış ve izleyicinin ilgisini sürekli biçimde çekebilmek için çok çeşitli TV dizileri, yarışma programları, talk şovlar ortaya çıkmıştır. Bu programların bir kısmı ülkemizde yaratılıp hayata geçirilirken diğer bir kısım da yurtdışındaki programların Türkiye formatlarıdır. Survivor, Yok Böyle Bir Dans gibi TV formatları programın adı, sunucunun konumu ve [...]

Devamı

Veri Tabanlarının Hukuki Koruması

23.07.2012 % Yorum

Veri tabanları FSEK m. 6, b.11‟e göre, derleme eserler olarak kabul edilerek kanunî korumaya alınmıştır. Çünkü veri tabanları, sistematik (metodik) bir şekilde organize edilmiş, elektronik veya diğer yollarlaerişilebilinen eser, veri veya diğer bağımsız materyallerden oluşan derleme olarak tanımlanmaktadır FSEK‟deki düzenlemenin son cümlesinde; veri tabanına sağlanan korumanın veri tabanı içinde bulunan veri ve materyalin korunması için [...]

Devamı

Markanın Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanması

23.07.2012 % Yorum

556 Sayılı KHK’nın 7/son maddesi uyarınca bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetler için bu kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanmışsa 7. maddenin (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez. Ayırt edici olmayan bir işaretin kullanım yoluyla ayırt edici hale gelebilmesi için belirli bir süre ve yoğunlukta kullanılmış olması gereklidir. [...]

Devamı

Karşılaştırmalı Reklam

20.07.2012 % Yorum

Karşılaştırmalı reklâmın niteliği gereğince reklâmda tanıtımı yapılan ürün veya hizmet ile rakip ürün veya hizmetlerden üstün nitelikleri ortaya konulmaktadır. Bu açıdan da üretici veya hizmet sağlayıcılar arasında bir rekabet ortamı oluşmaktadır. Oluşan bu rekabet ortamının bozulması ile haksız rekabet durumları ortaya çıkmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Ticari Reklâm ve İlanlara İlişkin [...]

Devamı

İthalatta Antidamping

02.07.2012 % Yorum

Damping bir ürünün normal değerinin altında bir fiyatla, veya(ihracatçı ülkede tüketime konu aynı veya benzer bir ürünün karşılaştırılabilir fiyatından daha düşük bir fiyatla) ihraç edilmesidir. Damping uygulamasına karşı anti- damping vergisinin konulabilmesi için dampingin varlığı gerekli koşul olmakla birlikte, yeterli değildir. Bunun yanısıra zararın varlığı ve en önemlisi de; damping ile zarar arasında nedensellik bağının bulunması gerekmektedir. Hakkındaki Yönetmelik’in [...]

Devamı

Yanıltıcı Markalar

22.06.2012 % Yorum

MarKHK m. 7/f maddesine göre;  mal ve hizmetin niteliği, kalitesi ve üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar, tescil edilemez. Mal ve hizmetin niteliği, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar mutlak red nedenleri arasında sayılmıştır. Önemli olan mal veya hizmetin hitap ettiği halk kitlesinin yanılmasıdır ve bir işaretin halkı [...]

Devamı