Web Sitelerinin Eser Niteliği

15.08.2011 0 Yorum by

Web sayfalarının meydana getirilmesi bir fikri emek ürünüdür Web sayfası tasarımı; önce sayfanın işlevselliğine ve kolaylığına yönelik olarak geliştirilen daha sonra buna uygun olarak grafik tasarımın hazırlandığı, yaratıcı bir süreci kapsar. Bu nedenle fikri emek ürünü olan web sayfaları onu hazırlayan kişinin hususiyetini ve şekle ilişkin şartları karşıladığı takdirde eser sayılabilecektir. Web sitelerindeki grafik, metin, [...]

Makaleler Devamı

Fikri Mülkiyet Hukuk Davası ve Ceza Davası Ayrımı

22.04.2011 0 Yorum by

Fikri mülkiyet hukuku alanındaki ihlalleri önlemek için kanunkoyucu hukuk yolunun yanında cezai düzenlemeler de yapmıştır. Ancak fikri mülkiyet hukuku mevzuatında kararnamelerin hazırlanmasındaki teknik problemler cezai tedbirlerin uygulanabilmesini önemli ölçüde aksatmıştır. Şuanda bu problemler marka açısından çözülmüş ancak tasarım ve patent/faydalı model açısından çözülmemiştir. Bu nedenle tasarım, patent/faydalı model hukuku açısından ihtisas mahkemelerinin oldukları yerdeki savcılarımız [...]

Makaleler Devamı

Fikri Mülkiyet Haklarının Haksız Rekabetle İlişkisi

09.03.2011 0 Yorum by

Rekabet kişinin kendi çaba ve emeğine dayanmalıdır. Bu nedenle Ticaret kanunumuz rekabetin her türlü suistimalini yasaklamıştır. Haksız rekabet hukuku sadece haksız rekabet neticesinde zarar görenlerin haklarını değil aynı zamanda toplumun, tüketicilerin de haklarını korumak için öngörülmüştür. Zira haksız rekabet hukukuyla hem ticari rakiplerin birbirine karşı korunmaları hem de tüketicilerin aldatılarak zarar görmeleri önlenmek istenmektedir. Yargıtay [...]

Makaleler Devamı