Pay ve Takip Hakkı

27.07.2012 0 Yorum by

Eserin değerindeki sonradan artışlardan eserin yaratıcısının da istifade edebilmesi durumunu ifade eden pay ve talep hakkı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu m. 45’te düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin altında yatan ana neden eserlerde sonradan husule gelen büyük değer artışlarından sanatçının da istifade etmesi gereğidir. Pay ve takip hakkı, mimari eserler hariç olmak üzere güzel sanat eserlerinin asılları [...]

Makaleler Devamı

İnternete Erişimin Engellenmesi

26.08.2011 0 Yorum by

  5651 sayılı kanunun 8. maddesine göre Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; İntihara yönlendirme(TCK m.84), Çocukların cinsel istismarı(TCK m. 103/1), Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma(TCK m. 190), Müstehcenlik(TCk m. 226), Fuhuş(TTK m. 227), Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak(TTK m. 228), suçları ile Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu kapsamında yer alan suçların, mesela [...]

Makaleler Devamı

İntihal ve İktibas Kavramları

26.08.2011 0 Yorum by

İngilizce “plagiarism” sözcüğünün dilimizdeki karşılığı olan intihal yanınlanmış bir eserden eser sahibinin adı belirtilmeden uygun olmayacak aktarımda bulunulmasıdır. En ağır akademik yolsuzluklardan biri olarak kabul edilen intihale verilen ceza genelde bütün akademik unvanların geri alınmasıdır. İntihalin ortaya çıkması için eserin aynen alınması şartı yoktur. İntihal eserlerden sadece bazı ibarelerin, nağmelerin veya pasjların alınması şeklinde kısmen [...]

Makaleler Devamı

Eser Üzerindeki Maddi – Manevi Hak Ayrımı

Aug 18, 2011 0 Yorum

Fikri hakkın hukukça korunacak içeriğinin “Fikri Haklar” başlıklı üçüncü bölümde “manevi haklar” ve “mali haklar” şeklinde iki başlık  altında sınırlayıcı biçimde sayılarak düzenlendiği görülmektedir. Mali hak deyimi hukuki bakımdan eser olarak nitelendirilebilecek fikir ürünlerinden iktisadi olarak yararlanma konusundaki yetkiyi ifade eder. Manevi hakların aksine mali hakların tamamı hak sahibinin ölümü halinde miras yoluyla mirasçıya intikal [...]

Devamı

FSEK’TE BAĞLANTILI HAKLAR VE İCRACI SANATÇILARIN KORUNMASI

Aug 18, 2011 0 Yorum

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu(FSEK) genel olarak eser niteliğindeki fikri ürünleri koruma altına almıştır. Ayrıca eserle yakın ilişki halinde olan ve eseri toplumda kabul görecek niteliğe kavuşturarak onun kamuya sunulması ve tanıtılması açısından bazı fikri haklarını ve onların sahiplerini de yasa koruma altına almıştır. Bağlantılı haklar fikri haklara benzer veya komşu olarak kabul edilen bazı [...]

Devamı

Eserin İnternet Yoluyla Umuma Arzı

Aug 16, 2011 0 Yorum

Bir eserin ilk defa web sayfası aracılığıyla internet ortamına aktarılması ve kullanıcıların hizmetine sunulması FSEK m. 14 anlamında umuma arz olarak kabul edilmektedir ki umuma arz yetkisi münhasıran eser sahibine aittir. Ancak eser sahibi bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi başkalarına da bu hakkı kullanmaları için yetki verebilir. İnternet gibi etkileşime açık bir ortamda eserin sunulmuş [...]

Devamı

Web Sitelerinin Eser Niteliği

Aug 15, 2011 0 Yorum

Web sayfalarının meydana getirilmesi bir fikri emek ürünüdür Web sayfası tasarımı; önce sayfanın işlevselliğine ve kolaylığına yönelik olarak geliştirilen daha sonra buna uygun olarak grafik tasarımın hazırlandığı, yaratıcı bir süreci kapsar. Bu nedenle fikri emek ürünü olan web sayfaları onu hazırlayan kişinin hususiyetini ve şekle ilişkin şartları karşıladığı takdirde eser sayılabilecektir. Web sitelerindeki grafik, metin, [...]

Devamı