Tescilsiz Tasarımlar

21.07.2011 0 Yorum by

Ürünlerin görüntüsü ile alakalı olan tasarımların hukuki koruması; 24.06.1995 tarihli 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin kabul edilmesinden önce haksız rekabet hükümleriyle sağlanıyordu. Bugün prensip olarak tasarım koruması Türk Patent Enstitüsü’nün ilgili  sicili’ne yapılacak kayıtla tesis edilmekle birlikte eğer tasarım hakkı kullanmaya dayalı bir hak ise genel hükümler, özellikle Türk Ticaret Kanunu’nun [...]

Makaleler Devamı

Özel Servislerin Tescilli Markları Kullanmaları Haklı Kullanım

06.05.2011 0 Yorum by

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2003/2346, K.2003/8743 K. sayılı kararında; davacı aralarında hiçbir akti ilişki olmadığı halde davalının haksız olarak müvekkilinin markasını işyerinde kullanarak iltibas yarattığının tespit edildiğini davalının bu eylemlerinin haksız rekabet teşkil ettiğini, davalı vekili ise müvekkil şirketin üç ayrı marka aracın tamirini yapan özel servis olduğunu, bu araçların tamirinin yapıldığını belirtmek üzere levhasına [...]

Makaleler Devamı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Sarı Kırmızı Renkleri Hakkındaki Haksız Rekabet Kararı

31.03.2011 0 Yorum by

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 07.07.2010 tarih ve 2010/11-396 ve 2010/371 sayılı kararında sarı kırmızı renklerini Galatasaray’ın çubuklu formasını andırır şekilde sunan ve üzerinde “taraftar” yazan bir yüz boyasının Galatasaray’a ait her türlü işareti kullanma konusunda tekel hakkına sahip bir firmaya haksız rekabet yaratıp yaratmadığı hususunu değerlendirmiş ve sonunda haksız rekabetin varlığı kanaatine varmıştır. Yüksek Mahkeme [...]

Makaleler Devamı

Fikri Mülkiyet Haklarının Haksız Rekabetle İlişkisi

Mar 09, 2011 0 Yorum

Rekabet kişinin kendi çaba ve emeğine dayanmalıdır. Bu nedenle Ticaret kanunumuz rekabetin her türlü suistimalini yasaklamıştır. Haksız rekabet hukuku sadece haksız rekabet neticesinde zarar görenlerin haklarını değil aynı zamanda toplumun, tüketicilerin de haklarını korumak için öngörülmüştür. Zira haksız rekabet hukukuyla hem ticari rakiplerin birbirine karşı korunmaları hem de tüketicilerin aldatılarak zarar görmeleri önlenmek istenmektedir. Yargıtay [...]

Devamı

Ticaret Unvanı Tescili ve Haksız Rekabet

Feb 18, 2011 0 Yorum

Ticaret unvanı bir işletmeyi diğer işletmelerden ayırmaya yarayan addır. Ticaret unvanının asli unsurunu tacirin hukuki yapısına göre farklılık gösteren çekirdek kısmı oluştururur. Ek kullanılması ise zorunlu değildir ancak bir ticaret unvanı daha önce tescil edilmişse ona ayırt edici eklerin eklenmesi zorunludur. Ticaret şirketlerinin çekirdek kısmı Limited ve Anonim Şirketlerde şirketin türünü oluşturan kelimelerdir. Örneğin “İthalat [...]

Devamı

Haksız Rekabet Kavramı ve Haksız Rekabetin Şartları

Feb 18, 2011 0 Yorum

Rekabet kişinin kendi çaba ve emeğine dayanmalıdır. Rekabetin dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde, aldatıcı davranış ve başka amaçlarla her çeşit kötüye kullanılmasına haksız rekabet adı verilir. Ticaret hayatında bütün işletmeler rakiplerinden bir adım ileri gidebilme motivasyonu içerisindedirler ancak bu çabanın başkalarının haklarını ihlal edecek şekilde gerçekleşmesinin önüne geçilmesi her alanda sağlıklı bir piyasanın oluşabilmesi açısından [...]

Devamı