Yeni Ticaret Kanunu’nun Haksız Rekabet Konusunda Getirdikleri

14.12.2011 0 Yorum by

Eski kanun haksız rekabet konusundaki genel maddesi olan TTK m. 56’da “iktisadi rekabetten” bahsedirdi.  Bu kavram hukuki olmadığı gibi içeriği de belirsizdi. Yeni metin “dürüst ve bozulmamış” rekabet kavramı ile hukuken tanımlanabilir bir rekabeti vurgulamaktadır. Dürüst davranma kuralı ise; rekabet ortamı içinde bulunan bütün tarfların kabul edilebilir, dürüst davranış kurallarına göre davranma mükellefiyetini ifade eder. [...]

Makaleler Devamı

Yolsuz Tescil Haksız Rekabet Yargıtay’ın Tommy Kararı

06.05.2011 0 Yorum by

Marka hukumuzda tescil sistemi esas olduğundan markanın sahibi adına tescil yapılan kimsedir. Marka hakkı sona ermesine kadar marka sahibi marka tescilinin kendisine sağladığı bütün haklardan faydalanır. Marka sahibi tescil ettirdiği işaret üzerinde gerçekte bir hak sahibi olmasa dahi marka sahibi olmasından kaynaklanan bütün haklarını kullanabilir. Bir başka değişle tescil haksız olarak yapılsa dahi marka mahkeme [...]

Makaleler Devamı

İsim ve Soy İsimlerin Ticaret Unvanı Olarak Kullanılması, Yargıtay’ın Altınbaş Kararı

29.04.2011 0 Yorum by

Marka hukuku uygulamasında  en sık karşılaştığımız durumlardan biri kişinin adını veya soyadını ticaret unvanı olarak tescil ettirmesi ancak bu ismin bir tanınmış markaya benzerlik taşıması durumudur. Normalde Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesine göre kişiler dürüstçe ve ticari ve sanayi konularıyla sınırlı kalmak koşuluyla üçüncü kişilerin adlarının kulanımı engellenezse de kişinin adı ve soyadı [...]

Makaleler Devamı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Sarı Kırmızı Renkleri Hakkındaki Haksız Rekabet Kararı

Mar 31, 2011 0 Yorum

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 07.07.2010 tarih ve 2010/11-396 ve 2010/371 sayılı kararında sarı kırmızı renklerini Galatasaray’ın çubuklu formasını andırır şekilde sunan ve üzerinde “taraftar” yazan bir yüz boyasının Galatasaray’a ait her türlü işareti kullanma konusunda tekel hakkına sahip bir firmaya haksız rekabet yaratıp yaratmadığı hususunu değerlendirmiş ve sonunda haksız rekabetin varlığı kanaatine varmıştır. Yüksek Mahkeme [...]

Devamı

Ticaret Unvanı Tescili ve Haksız Rekabet

Feb 18, 2011 0 Yorum

Ticaret unvanı bir işletmeyi diğer işletmelerden ayırmaya yarayan addır. Ticaret unvanının asli unsurunu tacirin hukuki yapısına göre farklılık gösteren çekirdek kısmı oluştururur. Ek kullanılması ise zorunlu değildir ancak bir ticaret unvanı daha önce tescil edilmişse ona ayırt edici eklerin eklenmesi zorunludur. Ticaret şirketlerinin çekirdek kısmı Limited ve Anonim Şirketlerde şirketin türünü oluşturan kelimelerdir. Örneğin “İthalat [...]

Devamı

Haksız Rekabet Kavramı ve Haksız Rekabetin Şartları

Feb 18, 2011 0 Yorum

Rekabet kişinin kendi çaba ve emeğine dayanmalıdır. Rekabetin dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde, aldatıcı davranış ve başka amaçlarla her çeşit kötüye kullanılmasına haksız rekabet adı verilir. Ticaret hayatında bütün işletmeler rakiplerinden bir adım ileri gidebilme motivasyonu içerisindedirler ancak bu çabanın başkalarının haklarını ihlal edecek şekilde gerçekleşmesinin önüne geçilmesi her alanda sağlıklı bir piyasanın oluşabilmesi açısından [...]

Devamı