İlaç Markalarında Karışıklık İhtimali

28.03.2011 0 Yorum by

Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin(MarKHK) 8/1(b) maddesi aynı veya benzer ürünlerle alakalı kullanılacak olan karışıklık yaratacak derecede benzer markaların itiraz halinde tescil edilemeyeceğini düzenlemektedir. Markaların potansiyel müşterilerinin bakış açısından yapılacak karışıklık yaratacak derecede benzerlik kıyaslamasında en önemli iki faktörün markaların ve malların benzerliği olduğu genel görüş olmakla birlikte ilgili bütün faktörler dikkate alınacağı Avrupa Topluluğu [...]

Makaleler Devamı

Ticaret Unvanı Tescili ve Haksız Rekabet

18.02.2011 0 Yorum by

Ticaret unvanı bir işletmeyi diğer işletmelerden ayırmaya yarayan addır. Ticaret unvanının asli unsurunu tacirin hukuki yapısına göre farklılık gösteren çekirdek kısmı oluştururur. Ek kullanılması ise zorunlu değildir ancak bir ticaret unvanı daha önce tescil edilmişse ona ayırt edici eklerin eklenmesi zorunludur. Ticaret şirketlerinin çekirdek kısmı Limited ve Anonim Şirketlerde şirketin türünü oluşturan kelimelerdir. Örneğin “İthalat [...]

Makaleler Devamı

Haksız Rekabet Kavramı ve Haksız Rekabetin Şartları

18.02.2011 0 Yorum by

Rekabet kişinin kendi çaba ve emeğine dayanmalıdır. Rekabetin dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde, aldatıcı davranış ve başka amaçlarla her çeşit kötüye kullanılmasına haksız rekabet adı verilir. Ticaret hayatında bütün işletmeler rakiplerinden bir adım ileri gidebilme motivasyonu içerisindedirler ancak bu çabanın başkalarının haklarını ihlal edecek şekilde gerçekleşmesinin önüne geçilmesi her alanda sağlıklı bir piyasanın oluşabilmesi açısından [...]

Makaleler Devamı