Yanıltıcı Markalar

22.06.2012 0 Yorum by

MarKHK m. 7/f maddesine göre;  mal ve hizmetin niteliği, kalitesi ve üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar, tescil edilemez. Mal ve hizmetin niteliği, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar mutlak red nedenleri arasında sayılmıştır. Önemli olan mal veya hizmetin hitap ettiği halk kitlesinin yanılmasıdır ve bir işaretin halkı [...]

Makaleler Devamı

Yargıtay’ın Çift Ayak Kararı Üzerine Düşünceler

10.08.2011 0 Yorum by

Yargıtay 11. HD 8.06.2000 tarihli kararında çift ayak/tek ayak logosuna dayalı olarak markaların benzerliği yönünde hüküm kuran ilk derece mahkemesi kararını onamıştır. Nitekim Avrupa uygulamasında da markalar arasında sadece figür unsuruna dayalı olarak benzerlik neticesine varılabileceği ancak bunu logonun orjinalliği nedeniyle yüksek bir ayırt edicilik özelliğine sahip olması ya da kullanım yoluyla yüksek bir ayırt [...]

Makaleler Devamı

Marka Hükümsüzlüğünün Etkisi

05.07.2011 0 Yorum by

Yargılama neticesinde verilen markanın hükümsüzlüğü kararı marka üzerinde marka sahibine ait olan hakkı sona erdirir. Dava sonunda verilen hükümsüzlük ve sicilden terkin yönünden verilen kararın kesinleşmesini takiben TPE markanın sicildeki kaydını re’sen siler. Kesinleşen hükümsüzlük kararı sadece davanın tarafları değil herkes için hüküm doğurur. Buna göre, hükümsüzlük kararı markayı hükümsüzlük kararından önce ya da sonra [...]

Makaleler Devamı