Markaların Sosyal Medyada Özellikle Facebbok’ta İzinsiz Kullanımı Üzerine

25.06.2013 0 Yorum by

Sosyal medyanın son zamanlardaki büyük gelişim ve değişim göstermiş olduğu herkesin malumudur. Birçok sosyal medya enstrümanı olmakla birlikte ülkemizde en çok bilinen ve kullanılanları Facebook ile Twitter’dır.  Özellikle Facebook’un ticari kullanımının yaygınlaşarak ticari teşebbüslerin ve markaların Facebook sayfalarını adeta kendi web siteleri gibi tanıtıp kullanmaktadırlar. Diğer yandan ODTÜ’nün “tr” uzantılı web sitelerinde yaptığı gibi marka [...]

Makaleler Devamı

Marka Tecavüzü Yoksun Kalınan Kazanç

27.04.2012 0 Yorum by

MarKHK m. 66’ya göre; marka sahibinin uğradığı zarar sadece fiili kaybın değerini değil ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla uğranılan zararı da kapsar. Yoksun kalınan kazanç zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı markanın kullanılması ile elde edilen muhtemel gelire göre, marka hakkına tecavüz edenin markayı kullanmak yoluyla elde ettiği [...]

Makaleler Devamı

Marka Tecavüzü Davaları

25.04.2012 0 Yorum by

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın(MARKHK olarak anılacaktır) 8. kısmında, öncelikle 61. maddeyle marka hakkına tecavüz olan fiiller öngörülmüş, daha sonra 61/A maddesiyle tecavüz halinde uygulanacak cezai müeyyideler gösterilmiş, 62.–79.maddelerinde de marka haklarına tecavüz halinde kullanılabilecek tüm hukuki başvuru yolları ve davalarla ilgili hükümler düzenlenmiş bulunmaktadır. MarKHK m 62. maddesi, marka hakkı tecavüze uğrayan marka [...]

Makaleler Devamı

CE Belgesi

Feb 07, 2012 0 Yorum

CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir “Birlik” işaretidir. CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye [...]

Devamı

İlaç Patenti

Feb 07, 2012 0 Yorum

İlaçta patent korumasının konusunu bir etken madde ya da daha önce bilinen bir etken maddenin yeni bir hastalığın tedavi ettiğinin bulunması halinde var olan bir etken madde oluşturmaktadır. İlaç sanayi alanında usul patentinin koruma kapsamı molekül için alınmış ürün patentine göre daha farklıdır. Moleküler ürün patenti olan bir etken madde hiçbir koşulda patent süresi dolana [...]

Devamı

Marka Tercihi ve Marka İsmi Belirleme Stratejisi

Feb 03, 2012 0 Yorum

Markalar günümüzde pazarlama stratejilerinin merkezine oturmuş ve şirketlerin en temel sermayesi haline gelmiş durumdadırlar. Müşteriler kendilerine sunulan ve birbiriyle rekabet halinde olan ürünleri tüm özellikleriyle eşit olarak algılarlarsa genelde fiyatı ucuz olanı tercih etmektedirler. Ancak bir marka diğerinden tanınmış, üstün, değerli olarak algılanıyorsa fiyatı daha pahalı olsa dahi tüketiciler tarafından tercih edilebilmektedir. Bu yönüyle markalaşma [...]

Devamı

Tavsiri Unsur Taşıyan Markalarda Benzerlik Mukayesesi

Jan 26, 2012 0 Yorum

Yerleşik prensibe göre ilgili halk markalardaki tasviri özellik arz eden unsurları marka olarak algılamaz. Ancak karma bir markayı oluşturan diğer unsurların da ayırt ediciliği zayıfsa markanın baskın unsuru tamamıdır. Tasviri özellik arz eden unsurdan dahi kaynaklansa sonraki marka önceki markaya benziyorsa bu durum karışıklık yaratacak derecede benzerliğe engel olmayacaktır. Ancak bu şekilde tasviri unsurları içeren [...]

Devamı

İrtibat Kurma İhtimali

Jan 26, 2012 0 Yorum

Marka hukuk anlamında İrtibat kurma riski, bir işaretin önceki markayı çağrıştırması, diğer bir değişle sonradan kullanılan bir işaretin önceki markayı akla getirmesidir. Mesela Pınar-Üçpınar, Pacha şekil tours-Hillside Pasha Beach markalarında olduğu gibi. Bu irtibatlandırma durumu genelde müşterinin zihninde fark etmeden gerçekleşen bir süreçtir. İrtibat kurma riski, önceki marka ile sonradan kullanılan veya kullanılmak istenen marka [...]

Devamı

Yargıtay’ın 09.03.2006 Tarihli GAS Kararının Değerlendirmesi

Jan 26, 2012 0 Yorum

                                                                Av. Z. Emre Kurt[1] I.   OLAY Davacı vekili; dünyanın birçok ülkesinde tescilli tanınmış bir marka olan GAS ibaresinin davalı yanca Türkiye’de haksız olarak tescil ettirilip müvekkiline ait malların satışının engellenmeye çalışıldığını, markalarının Paris Sözleşmesi’nin I. Mükerrer 6. maddesi kapsamında olması itibarıyla davalının GAS markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili ise [...]

Devamı

Özel Servislerin Tescilli Markları Kullanmaları Haklı Kullanım

May 06, 2011 0 Yorum

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2003/2346, K.2003/8743 K. sayılı kararında; davacı aralarında hiçbir akti ilişki olmadığı halde davalının haksız olarak müvekkilinin markasını işyerinde kullanarak iltibas yarattığının tespit edildiğini davalının bu eylemlerinin haksız rekabet teşkil ettiğini, davalı vekili ise müvekkil şirketin üç ayrı marka aracın tamirini yapan özel servis olduğunu, bu araçların tamirinin yapıldığını belirtmek üzere levhasına [...]

Devamı