Marka Tescilinde Kötüniyet

18.02.2011 0 Yorum by

Hukukun kötüniyeti hiçbir şekilde korumayacağı genel kabul edilen bir kuraldır. Marka hukukunda ise kötüniyetin önemi özeldir. Marka tescil aşamasında marka tescili başvurusu yapanın kötüniyetli olması başlıbaşına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülebilir. Bundan daha önemlisi tescilden sonra açılacak hükümsüzlük davalarında davalının kötü niyetli olduğu iddia edilir ve ispatlanırsa normal şartlarda uygulanan 5 yıllık zamanaşımı uygulama [...]

Makaleler Devamı

Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthalat

11.11.2010 0 Yorum by

Marka hakkı bu hakkın sahibine marka üzerinde tekel hakkı verir. Ancak her hak gibi bu hakkın da sınırları vardır. Bu sınırlardan en önemlisi marka hakkının tükenmesidir.  Tükenme ilkesine göre markayı taşıyan ürün bir kez hukuki yoldan ve rıza ile hak sahibinin elinden çıktıktan sonra o mal üzerindeki hakları sona ermiş olur. Yani markayı taşıyan ürünün [...]

Makaleler Devamı

Marka Hakkı ve Marka Hakkının Korunması

11.11.2010 0 Yorum by

Üretilen mal ve hizmetlerin birbirine karışmaması için tanıtıcı, başka ürünlerden ayırt edebilen ve mal ya da ambalaj üzerine konulabilen işaretlere ihtiyaç doğmuştur. Markalar bu ihtiyacı karşılamak için ortaya çıkmıştır. Marka üzerine konulduğu eşyanın ya da hizmetin belli bir işletmeye ait olduğunu gösteren veya eşyayı ya da hizmeti piyasadaki benzerlerinden ayırt etmeğe yarayan tanıtma ve ayırt [...]

Makaleler Devamı

Marka Tescilinin Önemi

Nov 11, 2010 0 Yorum

  Türk Hukuku’nda, markalar ile ilgili düzenleme 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’dir(MarKHK olarak anılacaktır)[1]. MarKHK açısından koruma sağlanabilmesi için markanın Türk Patent Enstitüsü(TPE olarak anılacaktır) nezdinde kararnamenin hükümlerine göre tescil edilmelidir. Tescil ile 3. kişilere marka üzerindeki hak sahipliği duyurulur. Tescilde öncelik ilkesine göre marka olarak tescil edilmiş veya tescil için başvurusu [...]

Devamı

Ticaret Unvanı ve Marka

Nov 11, 2010 0 Yorum

Ticaret hayatında çeşitli ayırt edici işaretler kullanılmaktadır. Söz konusu ayırt edici işaretlerin en önemlileri ticaret unvanları, işletme adları ve markalardır. Ticaret unvanı tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken ve bu işlemlerle ilgili senet ve diğer evrakları imzalarken kullandığı addır. Buna göre ticaret unvanının işlevi ticari işletmenin sahibi olan tacirin diğer tacirlerden ayırt edilmesini sağlamaktır. Bir [...]

Devamı

Marka İhlallerinde İhtarname Çekmenin Önemi

Nov 11, 2010 0 Yorum

Marka sistemimiz marka hakkı sahibine markasını korumak için bazı mükellefiyetler yüklemiştir. Bir başka değişle marka hakkı sahibi markasını korumak için yeterli çabayı sarf etmez ve marka hakkının ihlaline uzunca bir süre katlanırsa markayı korumak için sahip olduğu haktan mahrum kalır. Bu nedenle marka hakkına bir tecavüz durumu söz konusuysa bir an önce harekete geçerek gereken [...]

Devamı