Tavsiri Unsur Taşıyan Markalarda Benzerlik Mukayesesi

26.01.2012 0 Yorum by

Yerleşik prensibe göre ilgili halk markalardaki tasviri özellik arz eden unsurları marka olarak algılamaz. Ancak karma bir markayı oluşturan diğer unsurların da ayırt ediciliği zayıfsa markanın baskın unsuru tamamıdır. Tasviri özellik arz eden unsurdan dahi kaynaklansa sonraki marka önceki markaya benziyorsa bu durum karışıklık yaratacak derecede benzerliğe engel olmayacaktır. Ancak bu şekilde tasviri unsurları içeren [...]

Makaleler Devamı

Aynı/Benzer Markalar Hakkındaki Hükümsüzlük Davaları

18.05.2011 0 Yorum by

Markanın hükümsüz kılınması sonucunu verecek sebepler Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin(bundan sonra MarKHK olarak anılacaktır.) 42. maddesinde sayılmıştır. Bu sebeplerden uygulamada en çok hükümsüzlük davasına konu olanı hiç şüphesiz ki MarKHK m. 8 uyarınca karışıklık yaratacak derecede benzer bir markanın tescil edilmiş olmasıdır. MarKHK m. 42/2’de belirtildiği üzere hükümsüzlük nedenleri markanın tescil edildiği bir [...]

Makaleler Devamı

Marka Hukukunda Karıştırma İhtimali Kavramı

27.12.2010 0 Yorum by

Karıştırma ihtimali bir mal veya hizmetin alıcısınının almayı düşündüğü bir mal veya hizmeti almak isterken yanılarak başka bir mal veya hizmeti almasıdır. Karıştırma ihtimali hem bir tescil engeli hem de tecavüz eylemi olarak düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında ve doktrinde karıştırma ihtimalinin irdelenebilmesi için iki unsurun varlığı aranmaktadır: Markaların aynı/benzer olaması ve bu markaların aynı/benzer mal ve [...]

Makaleler Devamı