Markanın Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanması

23.07.2012 0 Yorum by

556 Sayılı KHK’nın 7/son maddesi uyarınca bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetler için bu kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanmışsa 7. maddenin (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez. Ayırt edici olmayan bir işaretin kullanım yoluyla ayırt edici hale gelebilmesi için belirli bir süre ve yoğunlukta kullanılmış olması gereklidir. [...]

Makaleler Devamı

Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Markalar

15.06.2011 0 Yorum by

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname m. 7/2-K maddesi uyarınca kamu düzenine ve kamu ahlakına aykırı olan markalar tescil edilemez. Bu maddeye göre kamu düzeni ve kamu ahlakına göre aykırılığın söz konusu olup olmadığı markanın kullanılış amacına göre tespit edilecektir. Nitekim Kama Sutra kararında; Kamasutra ibaresinin prezervatiflerde kullanılmak üzere tescil talebi TPE tarafından genel ahlaka [...]

Makaleler Devamı

Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar

16.03.2011 0 Yorum by

Ülkemizin de taraf olduğu Paris Anlaşması’nın 1. mükerrer 6. maddesine göre sözleşmenin üyleri tanınmış bir markanın bir başkası adına tescilini önlemeyi kabul etmişlerdir. Tanınmış marka ile Paris Sözleşmesi çerçevesinde tanınmış marka farklı kavramlardır. Paris Anlaşması’nın tanınmış markaya getirdiği korumanın özü; bir ülkede tanınmış olan markayı hiçbir haklı neden olmadan alıp kendi ülkesinde tescil ettiren kişinin [...]

Makaleler Devamı