Markaların Sosyal Medyada Özellikle Facebbok’ta İzinsiz Kullanımı Üzerine

25.06.2013 0 Yorum by

Sosyal medyanın son zamanlardaki büyük gelişim ve değişim göstermiş olduğu herkesin malumudur. Birçok sosyal medya enstrümanı olmakla birlikte ülkemizde en çok bilinen ve kullanılanları Facebook ile Twitter’dır.  Özellikle Facebook’un ticari kullanımının yaygınlaşarak ticari teşebbüslerin ve markaların Facebook sayfalarını adeta kendi web siteleri gibi tanıtıp kullanmaktadırlar. Diğer yandan ODTÜ’nün “tr” uzantılı web sitelerinde yaptığı gibi marka [...]

Makaleler Devamı

Marka Tecavüzü Yoksun Kalınan Kazanç

27.04.2012 0 Yorum by

MarKHK m. 66’ya göre; marka sahibinin uğradığı zarar sadece fiili kaybın değerini değil ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla uğranılan zararı da kapsar. Yoksun kalınan kazanç zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı markanın kullanılması ile elde edilen muhtemel gelire göre, marka hakkına tecavüz edenin markayı kullanmak yoluyla elde ettiği [...]

Makaleler Devamı

Marka Tecavüzü Davaları

25.04.2012 0 Yorum by

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın(MARKHK olarak anılacaktır) 8. kısmında, öncelikle 61. maddeyle marka hakkına tecavüz olan fiiller öngörülmüş, daha sonra 61/A maddesiyle tecavüz halinde uygulanacak cezai müeyyideler gösterilmiş, 62.–79.maddelerinde de marka haklarına tecavüz halinde kullanılabilecek tüm hukuki başvuru yolları ve davalarla ilgili hükümler düzenlenmiş bulunmaktadır. MarKHK m 62. maddesi, marka hakkı tecavüze uğrayan marka [...]

Makaleler Devamı

Marka Tecavüzünde Hükmün İlanı

Apr 25, 2012 0 Yorum

Marka hakkı sahibi MarKHK m. 62/(f) uyarınca marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanmak suretiyle ilgililere tebliğ edilmesini ve kamuya yayın yoluyla duyurulmasını talep etme hakkına sahiptir. Tebliğ veya yayın yoluyla duyurulma talep edebilmek için mütecavizin kusurlu olması şart değildir. Madde metninde kararın tebliğ edileceği öngörülen “ilgili kişiler” [...]

Devamı

Marka Tercihi ve Marka İsmi Belirleme Stratejisi

Feb 03, 2012 0 Yorum

Markalar günümüzde pazarlama stratejilerinin merkezine oturmuş ve şirketlerin en temel sermayesi haline gelmiş durumdadırlar. Müşteriler kendilerine sunulan ve birbiriyle rekabet halinde olan ürünleri tüm özellikleriyle eşit olarak algılarlarsa genelde fiyatı ucuz olanı tercih etmektedirler. Ancak bir marka diğerinden tanınmış, üstün, değerli olarak algılanıyorsa fiyatı daha pahalı olsa dahi tüketiciler tarafından tercih edilebilmektedir. Bu yönüyle markalaşma [...]

Devamı

İrtibat Kurma İhtimali

Jan 26, 2012 0 Yorum

Marka hukuk anlamında İrtibat kurma riski, bir işaretin önceki markayı çağrıştırması, diğer bir değişle sonradan kullanılan bir işaretin önceki markayı akla getirmesidir. Mesela Pınar-Üçpınar, Pacha şekil tours-Hillside Pasha Beach markalarında olduğu gibi. Bu irtibatlandırma durumu genelde müşterinin zihninde fark etmeden gerçekleşen bir süreçtir. İrtibat kurma riski, önceki marka ile sonradan kullanılan veya kullanılmak istenen marka [...]

Devamı

Yargıtay’ın 09.03.2006 Tarihli GAS Kararının Değerlendirmesi

Jan 26, 2012 0 Yorum

                                                                Av. Z. Emre Kurt[1] I.   OLAY Davacı vekili; dünyanın birçok ülkesinde tescilli tanınmış bir marka olan GAS ibaresinin davalı yanca Türkiye’de haksız olarak tescil ettirilip müvekkiline ait malların satışının engellenmeye çalışıldığını, markalarının Paris Sözleşmesi’nin I. Mükerrer 6. maddesi kapsamında olması itibarıyla davalının GAS markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili ise [...]

Devamı

Özel Servislerin Tescilli Markları Kullanmaları Haklı Kullanım

May 06, 2011 0 Yorum

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2003/2346, K.2003/8743 K. sayılı kararında; davacı aralarında hiçbir akti ilişki olmadığı halde davalının haksız olarak müvekkilinin markasını işyerinde kullanarak iltibas yarattığının tespit edildiğini davalının bu eylemlerinin haksız rekabet teşkil ettiğini, davalı vekili ise müvekkil şirketin üç ayrı marka aracın tamirini yapan özel servis olduğunu, bu araçların tamirinin yapıldığını belirtmek üzere levhasına [...]

Devamı

Marka Tescilinde Kötüniyet

Feb 18, 2011 0 Yorum

Hukukun kötüniyeti hiçbir şekilde korumayacağı genel kabul edilen bir kuraldır. Marka hukukunda ise kötüniyetin önemi özeldir. Marka tescil aşamasında marka tescili başvurusu yapanın kötüniyetli olması başlıbaşına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülebilir. Bundan daha önemlisi tescilden sonra açılacak hükümsüzlük davalarında davalının kötü niyetli olduğu iddia edilir ve ispatlanırsa normal şartlarda uygulanan 5 yıllık zamanaşımı uygulama [...]

Devamı

Markanın Metatags Olarak Kullanılması

Feb 15, 2011 0 Yorum

İnternet’in en önemli özelliği bilgiye en kısa, en hızlı ve en ekonomik yoldan ulaşmayı sağlamasıdır. İnternet farklı bilgisayarlarda bulunan bilgilere ulaşılmasını sağlayan bir kaynaktır ve bu bilgilere explorer, firefox, chrome gibi web browserları vasıtasıyla web adresi girilmesi suretiyle ulaşılır. Ancak kişi her zaman web adresinin ne olduğunu bilemeyebilir ve ona ulaşmak için google, yahoo, bing [...]

Devamı