Yargıtay’ın Kale v Kale Kimyevi Kararı

15.06.2011 0 Yorum by

Kale markasının sahibi olan şirketin tanınmış Kale markasını marka olarak 2. sınıftaki boyalarla ilgili tescil ettirmek üzere davalı Türk Patent Enstitüsü’ne(TPE) başvurmuş ancak TPE’nin aynı sınıftaki Kale Kimya Kimyevi markasının varlığı nedeniyle MarKHK m. 7/1-b uyarınca bu talebi reddetmesi üzerine kurum kararının iptali talebiyle dava açmıştır. Mahkeme dava konusu tescili istenen ibare ile dava dışı [...]

Makaleler Devamı

Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar

16.03.2011 0 Yorum by

Ülkemizin de taraf olduğu Paris Anlaşması’nın 1. mükerrer 6. maddesine göre sözleşmenin üyleri tanınmış bir markanın bir başkası adına tescilini önlemeyi kabul etmişlerdir. Tanınmış marka ile Paris Sözleşmesi çerçevesinde tanınmış marka farklı kavramlardır. Paris Anlaşması’nın tanınmış markaya getirdiği korumanın özü; bir ülkede tanınmış olan markayı hiçbir haklı neden olmadan alıp kendi ülkesinde tescil ettiren kişinin [...]

Makaleler Devamı

Marka Tescilinde Kötüniyet

18.02.2011 0 Yorum by

Hukukun kötüniyeti hiçbir şekilde korumayacağı genel kabul edilen bir kuraldır. Marka hukukunda ise kötüniyetin önemi özeldir. Marka tescil aşamasında marka tescili başvurusu yapanın kötüniyetli olması başlıbaşına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülebilir. Bundan daha önemlisi tescilden sonra açılacak hükümsüzlük davalarında davalının kötü niyetli olduğu iddia edilir ve ispatlanırsa normal şartlarda uygulanan 5 yıllık zamanaşımı uygulama [...]

Makaleler Devamı

Marka Hukukunda Tasviri İşaretler

Nov 11, 2010 0 Yorum

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin(‘MarKHK’ olarak anılacaktır) 5. maddesi markanın en temel özelliğini ayırt edicilik olarak belirlemiştir. Bu çerçevede bir markanın ayırt edici olabilmesi için orijinal ve karakteristik olması gerekir. Bir başka değişle markaların orjilnallik ve karakteristiklerinin seviyesi arttığı oranda ayırt edicilikleri artacak bunun tersi olarak da orjinallikleri azaldıkça ayırt edicilikleri azalacak ve iştigal [...]

Devamı

Kuzey Irak-Erbil de Marka Tescili Başladı

Oct 13, 2010 0 Yorum

11.10.2010 tarihinde, ABU GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY tarafından yayınlanan habere göre, Kuzey Irak -Erbil’de bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; bünyesinde açtığı Marka Tescil Bölümü ile beraber Kuzey Irak -Erbil’de  marka tescili için marka başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu tesciller sadece Kuzey Irak-Erbil bölgesini kapsamaktadır ve hali hazırda Bağdat’ta bulunan Irak Marka Ofisi tarafından verilen bir marka [...]

Devamı