Temo v Temostar TPE YİDK Kararı

04.09.2014 0 Yorum by

TPE YİDK 25. sınıftaki giysilerde tescilli Temo markasına dayanarak 35. sınıftaki giysilerin perakendeciliğinde tescil başvurusunda bulunan Temostar marka başvurusuna yapılan itirazda markaları benzer, iştigal konusu mal ve hizmetleri alakalı görmüştür. Buna gerekçe olarak; “temo” ibaresinin müşteri algısının yoğunlaştığı markanın başına aynen alınması ile  başvuruya eklenen “star” kelimesinin ayırt ediciliğinin nispeten yüksek olması gösterilmiştir. Kararın bir diğer [...]

Makaleler Devamı

Marka Hukukunda Haklı Kullanım Pınar K+Kırkpınar Kararı

06.05.2011 0 Yorum by

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 15.09.2003 tarihli E.2003/1717, K.2003/7742 sayılı kararında Pınar, Pizatto Pınar+şekil markaları ile K+Kırkpınar marka başvurusunun iltibas yaratıp yaratmadığı üzerinde durmuş ve sonuç olarak K+Kırkpınar markasının görsel, biçimsel, anlamsal, sescil benzerlik, çağrıştırma, genel görünüm ölçülerine göre karşılaştırma yapıldığında iltibas ihtimalinin bulunmadığı sonucuna varmıştır. Bunun yanında, Kırkpınar ibaresinin davalının aynı zamanda soy ismi olması [...]

Makaleler Devamı

Yolsuz Tescil Haksız Rekabet Yargıtay’ın Tommy Kararı

06.05.2011 0 Yorum by

Marka hukumuzda tescil sistemi esas olduğundan markanın sahibi adına tescil yapılan kimsedir. Marka hakkı sona ermesine kadar marka sahibi marka tescilinin kendisine sağladığı bütün haklardan faydalanır. Marka sahibi tescil ettirdiği işaret üzerinde gerçekte bir hak sahibi olmasa dahi marka sahibi olmasından kaynaklanan bütün haklarını kullanabilir. Bir başka değişle tescil haksız olarak yapılsa dahi marka mahkeme [...]

Makaleler Devamı

Yargıtay’ın Arçelik/Narçelik Kararı Marka Tescilinde Makul Sebep

May 06, 2011 0 Yorum

İstisnaları olmakla birlikte marka hukukunda öncelik prensibi geçerlidir. Yani kim markayı önce tescil ettirmişse o markanın sahibi olacak ve ondan sonraki aynı veya benzer marka başvurularını engelleyebilecektir. Benzer markanın kullanılmasının makul bir gerekçesi varsa dahi sonuç değişmeyecektir. Makul gerekçenin olması ancak kötü niyet açısından belirleyici rol oynar, bu da özellikle hükümsüzlük davası açısından önem taşır. [...]

Devamı

Marka Hukukunda Tasviri İşaretler

Nov 11, 2010 0 Yorum

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin(‘MarKHK’ olarak anılacaktır) 5. maddesi markanın en temel özelliğini ayırt edicilik olarak belirlemiştir. Bu çerçevede bir markanın ayırt edici olabilmesi için orijinal ve karakteristik olması gerekir. Bir başka değişle markaların orjilnallik ve karakteristiklerinin seviyesi arttığı oranda ayırt edicilikleri artacak bunun tersi olarak da orjinallikleri azaldıkça ayırt edicilikleri azalacak ve iştigal [...]

Devamı