Patent Sahibinin Belirlenmesi

06.02.2012 0 Yorum by

Patent hakkı, sahibine patentini ekonomik olarak değerlendirme ve patentine yönelik tecavüzleri önleme hakkı vermektedir. Patent hakkı sahibi, patent koruma süresince patent konusu olan buluşundan tek başına yararlanacaktır. Ülkemizde patent, buluş için Patent Ofisine ilk başvuruyu yapana verilmektedir (551 sayılı KHK mad. 11/4).  Avrupa Patent Sözleşmesi‟nde buluş sahibi, patent hakkı sahibi olmaktadır(mad. 60). Patent isteme hakkı, [...]

Makaleler Devamı

Patent Başvurusu

03.02.2012 0 Yorum by

Buluşlara patent verilebilmesi için izlenmesi gereken prosedürde ilk aşama patent başvurusunun yapılmasıdır. Patent başvurusu; buluş sahibi veya buluşun bir hizmet buluşu olması halinde işveren tarafından, buluşun patentle korunması amacıyla, ulusal patent için TPE’ye, uluslararası patent ya da bölgesel patent söz konusu olduğunda TPE’ye ya da diğer yetkili makamlara yapılan ve patent alma sürecini başlatan işlemdir. [...]

Makaleler Devamı

Patent Hukukunda İstem Kavramı

01.02.2012 0 Yorum by

İstemin tanımı 551 sayılı Kararname’nin 47.maddesinde, “istem veya istemler buluşun korunması istenilen unsurlarını tanımlar. Her istem açık ve öz olmalıdır.” olarak verilmiştir. Buna göre istem veya istemler, buluşun korunması istenilen unsurlarını açık ve öz olarak ifade eden somut talep olarak tanımlanabilir. Her patent başvurusu birden fazla istem içerebilmekle birlikte, en az bir istemi içermesi şarttır(PatKHK m.47). İstemlerden [...]

Makaleler Devamı

Avrupa Patenti

Aug 09, 2011 0 Yorum

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi’nin 1. maddesinde bu sözleşme kapsamında verilen patentlere Avrupa Patenti denileceği belirtilmiştir. Avrupa Patenti onun verildiği üye devletlerden birinde bu sözleşme içinde aksi ifade edilmedikçe o devlet tarafından verilen bir patent gibi aynı etkiye sahip olacaktır. Avrupa Patent Ofisi’nin resmi dilleri İngilizce, Almanca, Fransızca’dır ve Avrupa Patent başvurularının [...]

Devamı