Patent ve İstemler

20.06.2012 0 Yorum by

İstem; görev, işlev, şekil, nitelik veya sair özelliklerini düzenleyen ilgili maddeler ışığında kısaca patent hukuku çerçevesinde söz konusu buluşa sağlanacak korumanın kapsamını belirleyen ve sınırını çizen beyandır. Buluş sahibinin, buluşu için koruma talep eden başvurusunun patentlenebilirlik incelemesi temelde istem metni üzerinden yapılmaktadır.  İnceleme sonucunda korumaya değer bir buluşun varolduğu sonucuna ulaşılırsa; buluş sahibine buluşu üzerinde [...]

Makaleler Devamı

Patent Uyuşmazlıkları

02.02.2012 0 Yorum by

Patent davalarında en önemli konu buluşun izahı ve iddiadır. İzah, buluşun özeti, o sahada uzman biri tarafından uygulanabilecek olan kısmıdır. Mahkeme bakımından en önemli husus buluşun sahasını tespit etmektir. Zira patent sahibi inhisarî hakkını bu sahada kullanabilir. Patent almak için başvuruda bulunan kişinin veya halefinin gerçek buluş sahibi veya onun halefi olmaması durumunda gerçek buluş [...]

Makaleler Devamı

Patentten Doğan Hakkın Sınırları

01.02.2012 0 Yorum by

551 sayılı Kararname’nin patentin kullanımının sınırları kenar başlığını taşıyan 80.maddesinde bir patent konusunun kullanımının yasalara veya genel ahlaka veya kamu düzenine veya genel sağlığa zarar verecek şekilde olamayacağı belirtilmiştir. Maddede ayrıca bu kullanımın hem mevcut hem de gelecekte kabul edilecek belirli veya belirsiz süreli kanuni yasaklamalara ve sınırlamalara da bağlı olacağı düzenlenmiştir. Patentten doğan hakkın [...]

Makaleler Devamı

Patent Hukukunda İstem Kavramı

Feb 01, 2012 0 Yorum

İstemin tanımı 551 sayılı Kararname’nin 47.maddesinde, “istem veya istemler buluşun korunması istenilen unsurlarını tanımlar. Her istem açık ve öz olmalıdır.” olarak verilmiştir. Buna göre istem veya istemler, buluşun korunması istenilen unsurlarını açık ve öz olarak ifade eden somut talep olarak tanımlanabilir. Her patent başvurusu birden fazla istem içerebilmekle birlikte, en az bir istemi içermesi şarttır(PatKHK m.47). İstemlerden [...]

Devamı

Patent Hükümsüzlüğü

Aug 09, 2011 0 Yorum

Tescilli bir patent hakkında hükümsüzlük kararı ancak yetkili ve görevli mahkemece verilebilir.  Hükümsüzlük, bir işlemin kanunda belirlenen şartlar uyarınca yapılmadığının anlaşılması üzerine geçersiz kılınmasıdır. Hangi durumlarda patentin hükümsüz kılınacağı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin(PatKHK) 129. maddesinde düzenlenmiştir: Patent konusunun patent verilebilirlik şartlarına sahip olmaması, Buluşun açık ve tam olarak tanımlanmaması, Patent konusunun yapılmış [...]

Devamı