Patent Başvurusu

03.02.2012 0 Yorum by

Buluşlara patent verilebilmesi için izlenmesi gereken prosedürde ilk aşama patent başvurusunun yapılmasıdır. Patent başvurusu; buluş sahibi veya buluşun bir hizmet buluşu olması halinde işveren tarafından, buluşun patentle korunması amacıyla, ulusal patent için TPE’ye, uluslararası patent ya da bölgesel patent söz konusu olduğunda TPE’ye ya da diğer yetkili makamlara yapılan ve patent alma sürecini başlatan işlemdir. [...]

Makaleler Devamı

Patentin Konusu Olarak Buluş

03.02.2012 0 Yorum by

Buluş, o zamana kadar çözülmemiş veya daha ilkel yöntemlerle çözülmüş olan bir meselenin ilk kez veya daha iyi bir şekilde çözülmesidir. Buluşun patentle korunabilmesinin ön koşulu teknik bir özelliğinin olmasıdır.  Buluşun teknik özelliğinin olduğu kabul edilebilmesi için; – Buluşun teknik bir sonuç doğurması, – Buluşun gerçekleştirilmesinin teknik yaklaşımlarla mümkün olması, – Buluşun teknik bir sorunu [...]

Makaleler Devamı

Patent Uyuşmazlıkları

02.02.2012 0 Yorum by

Patent davalarında en önemli konu buluşun izahı ve iddiadır. İzah, buluşun özeti, o sahada uzman biri tarafından uygulanabilecek olan kısmıdır. Mahkeme bakımından en önemli husus buluşun sahasını tespit etmektir. Zira patent sahibi inhisarî hakkını bu sahada kullanabilir. Patent almak için başvuruda bulunan kişinin veya halefinin gerçek buluş sahibi veya onun halefi olmaması durumunda gerçek buluş [...]

Makaleler Devamı

Patent Hükümsüzlüğü

Aug 09, 2011 0 Yorum

Tescilli bir patent hakkında hükümsüzlük kararı ancak yetkili ve görevli mahkemece verilebilir.  Hükümsüzlük, bir işlemin kanunda belirlenen şartlar uyarınca yapılmadığının anlaşılması üzerine geçersiz kılınmasıdır. Hangi durumlarda patentin hükümsüz kılınacağı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin(PatKHK) 129. maddesinde düzenlenmiştir: Patent konusunun patent verilebilirlik şartlarına sahip olmaması, Buluşun açık ve tam olarak tanımlanmaması, Patent konusunun yapılmış [...]

Devamı