Patent ve İstemler

20.06.2012 0 Yorum by

İstem; görev, işlev, şekil, nitelik veya sair özelliklerini düzenleyen ilgili maddeler ışığında kısaca patent hukuku çerçevesinde söz konusu buluşa sağlanacak korumanın kapsamını belirleyen ve sınırını çizen beyandır. Buluş sahibinin, buluşu için koruma talep eden başvurusunun patentlenebilirlik incelemesi temelde istem metni üzerinden yapılmaktadır.  İnceleme sonucunda korumaya değer bir buluşun varolduğu sonucuna ulaşılırsa; buluş sahibine buluşu üzerinde [...]

Makaleler Devamı

İlaç Patenti

07.02.2012 0 Yorum by

İlaçta patent korumasının konusunu bir etken madde ya da daha önce bilinen bir etken maddenin yeni bir hastalığın tedavi ettiğinin bulunması halinde var olan bir etken madde oluşturmaktadır. İlaç sanayi alanında usul patentinin koruma kapsamı molekül için alınmış ürün patentine göre daha farklıdır. Moleküler ürün patenti olan bir etken madde hiçbir koşulda patent süresi dolana [...]

Makaleler Devamı

Patent Sahibinin Belirlenmesi

06.02.2012 0 Yorum by

Patent hakkı, sahibine patentini ekonomik olarak değerlendirme ve patentine yönelik tecavüzleri önleme hakkı vermektedir. Patent hakkı sahibi, patent koruma süresince patent konusu olan buluşundan tek başına yararlanacaktır. Ülkemizde patent, buluş için Patent Ofisine ilk başvuruyu yapana verilmektedir (551 sayılı KHK mad. 11/4).  Avrupa Patent Sözleşmesi‟nde buluş sahibi, patent hakkı sahibi olmaktadır(mad. 60). Patent isteme hakkı, [...]

Makaleler Devamı

Patent Başvurusu

Feb 03, 2012 0 Yorum

Buluşlara patent verilebilmesi için izlenmesi gereken prosedürde ilk aşama patent başvurusunun yapılmasıdır. Patent başvurusu; buluş sahibi veya buluşun bir hizmet buluşu olması halinde işveren tarafından, buluşun patentle korunması amacıyla, ulusal patent için TPE’ye, uluslararası patent ya da bölgesel patent söz konusu olduğunda TPE’ye ya da diğer yetkili makamlara yapılan ve patent alma sürecini başlatan işlemdir. [...]

Devamı

Patentin Konusu Olarak Buluş

Feb 03, 2012 0 Yorum

Buluş, o zamana kadar çözülmemiş veya daha ilkel yöntemlerle çözülmüş olan bir meselenin ilk kez veya daha iyi bir şekilde çözülmesidir. Buluşun patentle korunabilmesinin ön koşulu teknik bir özelliğinin olmasıdır.  Buluşun teknik özelliğinin olduğu kabul edilebilmesi için; – Buluşun teknik bir sonuç doğurması, – Buluşun gerçekleştirilmesinin teknik yaklaşımlarla mümkün olması, – Buluşun teknik bir sorunu [...]

Devamı

Patent Uyuşmazlıkları

Feb 02, 2012 0 Yorum

Patent davalarında en önemli konu buluşun izahı ve iddiadır. İzah, buluşun özeti, o sahada uzman biri tarafından uygulanabilecek olan kısmıdır. Mahkeme bakımından en önemli husus buluşun sahasını tespit etmektir. Zira patent sahibi inhisarî hakkını bu sahada kullanabilir. Patent almak için başvuruda bulunan kişinin veya halefinin gerçek buluş sahibi veya onun halefi olmaması durumunda gerçek buluş [...]

Devamı

Ürün Patenti ve Usul Patenti Kavramları

Jan 31, 2012 0 Yorum

I.      ÜRÜN PATENTİ Ürün, buluş fikrinin dış şekil aldığı, somutlaştığı şeydir. Ancak ürünün müstakil bir cisim dışında (saat, kalem gibi), bölümler arasında bağlantı kuran veya başka bir üründen yararlanan araç ve gereç de olabilmesi mümkündür. Ürün patenti, ortaya çıkan neticeye değil, neticeyi gerçekleştiren ürüne verilir. Patent konusunun ürün olması durumunda koruma kapsamındaki fiillerden ilki ürünün [...]

Devamı