Patent Sahibinin Belirlenmesi

06.02.2012 0 Yorum by

Patent hakkı, sahibine patentini ekonomik olarak değerlendirme ve patentine yönelik tecavüzleri önleme hakkı vermektedir. Patent hakkı sahibi, patent koruma süresince patent konusu olan buluşundan tek başına yararlanacaktır. Ülkemizde patent, buluş için Patent Ofisine ilk başvuruyu yapana verilmektedir (551 sayılı KHK mad. 11/4).  Avrupa Patent Sözleşmesi‟nde buluş sahibi, patent hakkı sahibi olmaktadır(mad. 60). Patent isteme hakkı, [...]

Makaleler Devamı

Patentin Konusu Olarak Buluş

03.02.2012 0 Yorum by

Buluş, o zamana kadar çözülmemiş veya daha ilkel yöntemlerle çözülmüş olan bir meselenin ilk kez veya daha iyi bir şekilde çözülmesidir. Buluşun patentle korunabilmesinin ön koşulu teknik bir özelliğinin olmasıdır.  Buluşun teknik özelliğinin olduğu kabul edilebilmesi için; – Buluşun teknik bir sonuç doğurması, – Buluşun gerçekleştirilmesinin teknik yaklaşımlarla mümkün olması, – Buluşun teknik bir sorunu [...]

Makaleler Devamı

Patent Uyuşmazlıkları

02.02.2012 0 Yorum by

Patent davalarında en önemli konu buluşun izahı ve iddiadır. İzah, buluşun özeti, o sahada uzman biri tarafından uygulanabilecek olan kısmıdır. Mahkeme bakımından en önemli husus buluşun sahasını tespit etmektir. Zira patent sahibi inhisarî hakkını bu sahada kullanabilir. Patent almak için başvuruda bulunan kişinin veya halefinin gerçek buluş sahibi veya onun halefi olmaması durumunda gerçek buluş [...]

Makaleler Devamı

Patent Hukukunda İstem Kavramı

Feb 01, 2012 0 Yorum

İstemin tanımı 551 sayılı Kararname’nin 47.maddesinde, “istem veya istemler buluşun korunması istenilen unsurlarını tanımlar. Her istem açık ve öz olmalıdır.” olarak verilmiştir. Buna göre istem veya istemler, buluşun korunması istenilen unsurlarını açık ve öz olarak ifade eden somut talep olarak tanımlanabilir. Her patent başvurusu birden fazla istem içerebilmekle birlikte, en az bir istemi içermesi şarttır(PatKHK m.47). İstemlerden [...]

Devamı