İlaç Patenti

07.02.2012 0 Yorum by

İlaçta patent korumasının konusunu bir etken madde ya da daha önce bilinen bir etken maddenin yeni bir hastalığın tedavi ettiğinin bulunması halinde var olan bir etken madde oluşturmaktadır. İlaç sanayi alanında usul patentinin koruma kapsamı molekül için alınmış ürün patentine göre daha farklıdır. Moleküler ürün patenti olan bir etken madde hiçbir koşulda patent süresi dolana [...]

Makaleler Devamı

Patent Sahibinin Belirlenmesi

06.02.2012 0 Yorum by

Patent hakkı, sahibine patentini ekonomik olarak değerlendirme ve patentine yönelik tecavüzleri önleme hakkı vermektedir. Patent hakkı sahibi, patent koruma süresince patent konusu olan buluşundan tek başına yararlanacaktır. Ülkemizde patent, buluş için Patent Ofisine ilk başvuruyu yapana verilmektedir (551 sayılı KHK mad. 11/4).  Avrupa Patent Sözleşmesi‟nde buluş sahibi, patent hakkı sahibi olmaktadır(mad. 60). Patent isteme hakkı, [...]

Makaleler Devamı

Marka Tercihi ve Marka İsmi Belirleme Stratejisi

03.02.2012 0 Yorum by

Markalar günümüzde pazarlama stratejilerinin merkezine oturmuş ve şirketlerin en temel sermayesi haline gelmiş durumdadırlar. Müşteriler kendilerine sunulan ve birbiriyle rekabet halinde olan ürünleri tüm özellikleriyle eşit olarak algılarlarsa genelde fiyatı ucuz olanı tercih etmektedirler. Ancak bir marka diğerinden tanınmış, üstün, değerli olarak algılanıyorsa fiyatı daha pahalı olsa dahi tüketiciler tarafından tercih edilebilmektedir. Bu yönüyle markalaşma [...]

Makaleler Devamı

Patent Başvurusu

Feb 03, 2012 0 Yorum

Buluşlara patent verilebilmesi için izlenmesi gereken prosedürde ilk aşama patent başvurusunun yapılmasıdır. Patent başvurusu; buluş sahibi veya buluşun bir hizmet buluşu olması halinde işveren tarafından, buluşun patentle korunması amacıyla, ulusal patent için TPE’ye, uluslararası patent ya da bölgesel patent söz konusu olduğunda TPE’ye ya da diğer yetkili makamlara yapılan ve patent alma sürecini başlatan işlemdir. [...]

Devamı

Patentin Konusu Olarak Buluş

Feb 03, 2012 0 Yorum

Buluş, o zamana kadar çözülmemiş veya daha ilkel yöntemlerle çözülmüş olan bir meselenin ilk kez veya daha iyi bir şekilde çözülmesidir. Buluşun patentle korunabilmesinin ön koşulu teknik bir özelliğinin olmasıdır.  Buluşun teknik özelliğinin olduğu kabul edilebilmesi için; – Buluşun teknik bir sonuç doğurması, – Buluşun gerçekleştirilmesinin teknik yaklaşımlarla mümkün olması, – Buluşun teknik bir sorunu [...]

Devamı

Patent Teşvikleri

Nov 30, 2011 0 Yorum

Patent başvurusu ve teşvik sistemi Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvuru sayılarının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Patent teşvik sisteminden, T.C. vatandaşları ile Türkiye içinde faaliyet gösteren Türk Hukuku’na göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler yararlanabilecektir. Sadece patent başvurularını kapsayan teşvik sisteminde birer yıllık olarak belirlenen teşvik dönemi içerisinde tüzel [...]

Devamı