İrtibat Kurma İhtimali

26.01.2012 0 Yorum by

Marka hukuk anlamında İrtibat kurma riski, bir işaretin önceki markayı çağrıştırması, diğer bir değişle sonradan kullanılan bir işaretin önceki markayı akla getirmesidir. Mesela Pınar-Üçpınar, Pacha şekil tours-Hillside Pasha Beach markalarında olduğu gibi. Bu irtibatlandırma durumu genelde müşterinin zihninde fark etmeden gerçekleşen bir süreçtir. İrtibat kurma riski, önceki marka ile sonradan kullanılan veya kullanılmak istenen marka [...]

Makaleler Devamı

Yargıtay’ın 09.03.2006 Tarihli GAS Kararının Değerlendirmesi

26.01.2012 0 Yorum by

                                                                Av. Z. Emre Kurt[1] I.   OLAY Davacı vekili; dünyanın birçok ülkesinde tescilli tanınmış bir marka olan GAS ibaresinin davalı yanca Türkiye’de haksız olarak tescil ettirilip müvekkiline ait malların satışının engellenmeye çalışıldığını, markalarının Paris Sözleşmesi’nin I. Mükerrer 6. maddesi kapsamında olması itibarıyla davalının GAS markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili ise [...]

Makaleler Devamı

Toplumsal Tanınmışlık Seviyesine Erişmiş Marka Kavramı

14.06.2011 0 Yorum by

Kural olarak bir markanın aynı veya benzeri başkaları tarafından farklı mal ve hizmetlerde kullanılabilir. Bunun istisnası MarKHk m. 8/IV’te öngörülmüş olan toplumsal tanınmışlık derecesine erişmiş markaladır. Toplumsal tanınmışlık düzeyine erişmiş tescilli bir markanın aynısını farklı bir mal ya da hizmette tescil ettirmek isteyen kişinin başvurusunun önüne geçilebilmesi için üç şarttan biri aranır: a. Haksız Bir [...]

Makaleler Devamı

Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar

Mar 16, 2011 0 Yorum

Ülkemizin de taraf olduğu Paris Anlaşması’nın 1. mükerrer 6. maddesine göre sözleşmenin üyleri tanınmış bir markanın bir başkası adına tescilini önlemeyi kabul etmişlerdir. Tanınmış marka ile Paris Sözleşmesi çerçevesinde tanınmış marka farklı kavramlardır. Paris Anlaşması’nın tanınmış markaya getirdiği korumanın özü; bir ülkede tanınmış olan markayı hiçbir haklı neden olmadan alıp kendi ülkesinde tescil ettiren kişinin [...]

Devamı

Tanınmış Markalar

Dec 28, 2010 0 Yorum

Marka bir işletmenin malarını diğerlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir. Markanın en temel özelliği onun ayırt ediciliğidir. İlk defa kullanılan bir marka dahi belirli bir ayırt ediciliğe sahiptir. Ancak seçilen işaretler zaman içinde geniş çevrelere ulaşarak ilgili sektörde veya halkın genelinde şöhret kazanabilir. Türk Patent Enstitüsü veya mahkemeler nezdinde tanınmış marka kabul edilmenin önemi büyüktür. Zira tanınmış [...]

Devamı