Türkiye’de Tasarım Koruması Üzerine

31.01.2012 0 Yorum by

Türkiye’de tasarım tescili verme yetkisi, sadece Türk Patent Enstitüsü’ne aittir. Enstitü, incelemesiz tescil sistemini uygulamaktadır. İncelemesiz tescil sistemini şöyle açıklayabiliriz. Tasarım tescili için yapılan başvurular, şekil ve içerik olarak değerlendirilir. Enstitü, başvuruları değerlendirirken tasarımların yeni veya ayırt edici özelliğe sahip olup olmadığına bakmaz. Yapılan işlem, yönetmelik çerçevesinde belirlenen evraklar ve belirtilen şartlara uygun olup olmadığına [...]

Makaleler Devamı

Tasarım Tescilinin Koşulları Üzerine

31.01.2012 0 Yorum by

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması ile ilgili Kanun HükmündeKararname’ye göre bir tasarımın kanunla korunması için, tasarımın aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekmektedir; Yenilik Ayırt edici nitelik. 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması  ile  ilgili Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yenilik kavramı; Bir tasarımın aynısı, başvuru veyarüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise, o tasarım yeni kabul [...]

Makaleler Devamı

Tasarım Hakkının Gasbı

09.08.2011 0 Yorum by

Tasarım hakkı 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(EndTasKHK)  m. 13/1’e göre gerçek tasarım hakkı sahibi dışında birisi tarafından başvurusu yapılmış veya hak sahibi dışında biri adına tescil edilmişse, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin tasarım hakkını kendisine devir edilmesini talep ve dava hakkı vardır. Hukukumuzda böyle bir durum için tasarımın gasbı [...]

Makaleler Devamı

Lisanslama Sözleşmeleri

Jul 04, 2011 0 Yorum

Lisanslar marka, patent, tasarım ve fikri mülkiyet hakkı sahipleri için küresel pazarlara açılmayı, gelişmekte olan ülkeler içinse yeni teknolojilere ulaşma imkânı sağlar. Patent ve faydalı model hakları, başvuruları ve gizli patentler, Marka hakları, marka başvuruları, tanınmış markalar, Tasarımlar, tescilli/tescilsiz, tescil edilmemiş topluluk tasarımları lisanslanabilir. Lisans verenin mutlaka lisans sözleşmesine konusu fikri mülkiyet hakkının sahibi olması [...]

Devamı

Türk Patent Enstitüsü Kararlarına Karşı Dava Tasarımlar

Jun 16, 2011 0 Yorum

Türk Patent Enstitüsü yapılan tasarım başvurusunun yalnızca şekli anlamda bir eksikliğinin bulunup bulunmadığını inceler. Eğer bir eksiklik varsa bu eksikliğin tamamlanmasını ister. Eksiklik halinde başvuru sahibine dönülür ve belli bir sürede eksikliği tamamlanması talep edilir. Eksiklerin tamamlanmasıyla kesinlik kazanan tasarım başvurusu tasarım siciline kaydedilir ve ilgili bültende yayınlanır. İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak gerçek [...]

Devamı

Tasarım Tescil Koşulu Olarak Yenilik ve Ayırt Edicilik Kavramları

Mar 04, 2011 0 Yorum

Tasarım bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve özelliklerinin oluşturduğu görünümüdür. Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(EndTasKHK) bir tasarımın tescil edilebilmesi için yenilik ve ayırt edicilik koşullarına sahip olması gerektiğini öngörmüştür. I.YENİLİK Bir tasarımın yeni kabul edilebilmesi için, tasarımın [...]

Devamı