Pay ve Takip Hakkı

27.07.2012 0 Yorum by

Eserin değerindeki sonradan artışlardan eserin yaratıcısının da istifade edebilmesi durumunu ifade eden pay ve talep hakkı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu m. 45’te düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin altında yatan ana neden eserlerde sonradan husule gelen büyük değer artışlarından sanatçının da istifade etmesi gereğidir. Pay ve takip hakkı, mimari eserler hariç olmak üzere güzel sanat eserlerinin asılları [...]

Makaleler Devamı

Multimedya Eserlerinin Korunması

15.12.2011 0 Yorum by

Başlıca örnekleri olarak video oyunları ve internet web sayfaları gösterilen multimedya eser sinema filmi, müzik ve resim verilerini içeren değişik medya ürünüdür. Multimedya eseri, bir bilgisayar programı yardımıyla ses, müzik, video, fotoğraf, üç boyutlu grafikler ve animasyon gibi araçlardan en az birinin metinle birlikte bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulan üründür. Multimedya eser, birden fazla türdeki [...]

Makaleler Devamı

İntihal ve İktibas Kavramları

26.08.2011 0 Yorum by

İngilizce “plagiarism” sözcüğünün dilimizdeki karşılığı olan intihal yanınlanmış bir eserden eser sahibinin adı belirtilmeden uygun olmayacak aktarımda bulunulmasıdır. En ağır akademik yolsuzluklardan biri olarak kabul edilen intihale verilen ceza genelde bütün akademik unvanların geri alınmasıdır. İntihalin ortaya çıkması için eserin aynen alınması şartı yoktur. İntihal eserlerden sadece bazı ibarelerin, nağmelerin veya pasjların alınması şeklinde kısmen [...]

Makaleler Devamı

Eserin İnternet Yoluyla Umuma Arzı

Aug 16, 2011 0 Yorum

Bir eserin ilk defa web sayfası aracılığıyla internet ortamına aktarılması ve kullanıcıların hizmetine sunulması FSEK m. 14 anlamında umuma arz olarak kabul edilmektedir ki umuma arz yetkisi münhasıran eser sahibine aittir. Ancak eser sahibi bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi başkalarına da bu hakkı kullanmaları için yetki verebilir. İnternet gibi etkileşime açık bir ortamda eserin sunulmuş [...]

Devamı