İsim ve Soy İsimlerin Ticaret Unvanı Olarak Kullanılması, Yargıtay’ın Altınbaş Kararı

29.04.2011 0 Yorum by

Marka hukuku uygulamasında  en sık karşılaştığımız durumlardan biri kişinin adını veya soyadını ticaret unvanı olarak tescil ettirmesi ancak bu ismin bir tanınmış markaya benzerlik taşıması durumudur. Normalde Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesine göre kişiler dürüstçe ve ticari ve sanayi konularıyla sınırlı kalmak koşuluyla üçüncü kişilerin adlarının kulanımı engellenezse de kişinin adı ve soyadı [...]

Makaleler Devamı

Marka Hukukunda Gerçek Hak Sahipliği İlkesi

11.11.2010 0 Yorum by

556 sayılı Markaların korunması Hakkında KHK ile hukukumuzda tescil ilkesi kabul edilmiştir. Ancak tescil ilkesi kabul edilmesine rağmen sitemimiz getirilen istisnalar nedeniyle kullanma sistemine daha yakındır. Yargıtay da yerleşik uygulamasında gerçek hak sahipliği kuralını benimsemiş ve markayı ilk defa kullanıp ona ayırt edicilik kazandıranı gerçek hak sahibi olarak adlandırmıştır. Ancak bir kimsenin bir markayı sadece [...]

Makaleler Devamı

Ticaret Unvanı ve Marka

11.11.2010 0 Yorum by

Ticaret hayatında çeşitli ayırt edici işaretler kullanılmaktadır. Söz konusu ayırt edici işaretlerin en önemlileri ticaret unvanları, işletme adları ve markalardır. Ticaret unvanı tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken ve bu işlemlerle ilgili senet ve diğer evrakları imzalarken kullandığı addır. Buna göre ticaret unvanının işlevi ticari işletmenin sahibi olan tacirin diğer tacirlerden ayırt edilmesini sağlamaktır. Bir [...]

Makaleler Devamı