Temo v Temostar TPE YİDK Kararı

04.09.2014 0 Yorum by

TPE YİDK 25. sınıftaki giysilerde tescilli Temo markasına dayanarak 35. sınıftaki giysilerin perakendeciliğinde tescil başvurusunda bulunan Temostar marka başvurusuna yapılan itirazda markaları benzer, iştigal konusu mal ve hizmetleri alakalı görmüştür. Buna gerekçe olarak; “temo” ibaresinin müşteri algısının yoğunlaştığı markanın başına aynen alınması ile  başvuruya eklenen “star” kelimesinin ayırt ediciliğinin nispeten yüksek olması gösterilmiştir. Kararın bir diğer [...]

Makaleler Devamı

İlaç Markalarında İltibas Yargıtay 11. HD Kararı

16.04.2012 0 Yorum by

Markalar arasındaki karışıklık riski değerlendirmesi yapılırken ilgili bütün unsurların dikkate alınacağı artık yerleşik bir kural haline gelmiştir. Bu bağlamda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Papatya kararında Tekinalp’in görüşüne atıfla bu unsurlardan en önemlilerinin markaların benzerliği ve iştigal konusu mal ve hizmetlerin benzerliği olduğunu kabul etmiştir. İlaç markaları söz konusu olduğunda ilaçların hangi hastalıkları iyileştireceği, reçeteli mi [...]

Makaleler Devamı

Mükerrer Marka Tescili Yargıtay 11. HD Kararı

16.04.2012 0 Yorum by

Marka hukukumuza göre bir markanın bir sahibi olur. Ancak ayniyet derecesinde benzer markalar bir şekilde tescil edilmiş ve bu mükerrer markaların sahiplerinden birinin markanın yeni bir versiyonunu, uzantısını tescil ettirmek için Enstitü’ye talepte bulunması halinde ne olacağı sorusuna Yargıtay 11. HD 18.07.2011 tarih, 2010/610 E, 2011/8974 sayılı kararıyla cevap vermiştir. Uyuşmazlık konusu olayda kurum kararı [...]

Makaleler Devamı

Yolsuz Tescil Haksız Rekabet Yargıtay’ın Tommy Kararı

May 06, 2011 0 Yorum

Marka hukumuzda tescil sistemi esas olduğundan markanın sahibi adına tescil yapılan kimsedir. Marka hakkı sona ermesine kadar marka sahibi marka tescilinin kendisine sağladığı bütün haklardan faydalanır. Marka sahibi tescil ettirdiği işaret üzerinde gerçekte bir hak sahibi olmasa dahi marka sahibi olmasından kaynaklanan bütün haklarını kullanabilir. Bir başka değişle tescil haksız olarak yapılsa dahi marka mahkeme [...]

Devamı