TR Alan Adı Tescili

Her ülke alan adı tahsisinde uygulanacak yöntemleri kendisi belirlemektedir. Ülkemizde İnternet Kurulu’na bağlı olarak çalışan ve 11 kuruluşun temsilcilerinden oluşan “DNS Çalışma grubu” ODTÜ bünyesinde alan adı politikalarını ve kurallarını belirlemektedir.
ODTÜ alan adı tahsis ve tescil taleplerinde getirdiği şartları “tr, altında yer alan alan adlarının belirlenmesinde izlenen politikalar, yöntemler” altında düzenlemiştir.
ODTÜ’nün alan adı tahsisinde aradığı şartlar şunlardır:

  • Alan adı taleplerinin  talepte bulunan kişi ve kuruluşların faaliyet alanı dahilindeki alt alanlara dahil olması(com, edu, org gibi),
  • “com,tr” ikinci seviye alt alan adı için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Ticaret Sicil Belgesi veya Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Marka Tescil Belgesi’nin bulunması.
  • Talep edilen alan adının jenerik bir ibare olmaması, bir başka değişle tescili talep edilen adın sektörü, sektörün özelliklerini, karakteristiklerini tasavir eden ve bu nedenle tescil sahibine haksız avantaj sağlayacak bir kelime olmaması.

Alan adı tahsislerinde üçüncü kişilerin itiraz hakkı mevcuttur. İtiraz hakkının kullanılabilmesini teminen başvurusu yapılan alan adının kamuya duyurulması amacıyla 6 ay süreyle itiraz askısında ilan yapılmakta, bu süre içinde herhangi bir itiraz gelmemesi halinde ilgili alan adının tahsisi kesinleşmektedir.
Gerek 6 aylık itiraz askısı süresi boyunca gerekse de itiraz askı süresi bitiminden sonra oluşabilecek herhangi bir itirazın “Uyuşmazlıkla Çözüm Kurulu” tarafından görüşülüp karara bağlanacağı “tr” alan adları politikası kurallar ve işleyiş NIC-tr ‘tr’ alan adı yönetmeliğinde belirtilmiştir.
Makale ve web sitesinin içeriğiyle ilgili her türlü soru, görüş ve yorumunuz için;
Av. Z. Emre Kurt       [addmail]