Monthly Archives: Kasım 2010

Marka Hukukunda Tasviri İşaretler

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin(‘MarKHK’ olarak anılacaktır) 5. maddesi markanın en temel özelliğini ayırt...

Marka Lisans Sözleşmeleri

Marka lisans sözleşmelerinde lisans alan marka üzerindeki hakları kullanır ve bunun karşılığında bir ücret öder. Lisans sözleşmeleri inh...

Marka ve Alan Adları

Teknolojinin gelişmesiyle bugün internet hem günlük hayatın hem de ticari yaşamın ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Kurumsal şirketler in...

Marka Tescilinin Önemi

  Türk Hukuku’nda, markalar ile ilgili düzenleme 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’dir(MarKHK olar...

İlaç Markaları

Türkiye’de ilaç üretimi, ihracı ve ithali için Sağlık Bakanlığı’ndan eczacılık ve tıbbi preparatlarla ilgili 1262 sayılı kanuna gö...

Ticaret Unvanı ve Marka

Ticaret hayatında çeşitli ayırt edici işaretler kullanılmaktadır. Söz konusu ayırt edici işaretlerin en önemlileri ticaret unvanları, işl...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.