Monthly Archives: Aralık 2010

Tanınmış Markalar

Marka bir işletmenin malarını diğerlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir. Markanın en temel özelliği onun ayırt ediciliğidir. İlk defa ku...

Seri Marka Kavramı

Yargıtay seri markayı “bir işletme tarafından uzunca süredir kullanılan, markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın bu işletme ile ...

Harf Markaları

Bilindiği üzere markanın en temel özelliği ayırt ediciliktir. Her ne kadar bir markanın tescil edilebilmesi için orijinal, benzersiz veya arti...

Patent Hükümsüzlüğü

Patent hakları diğer fikri sınai haklar gibi sahibine belli bir süre tekel hakkı verir. Bunun amacı yeni buluşları ödüllendirmek ve buluş s...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.