Monthly Archives: Şubat 2011

Markayı Kullanma Mükellefiyeti

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(MarKHK) marka hakkı sahibine bazı mükellefiyetler yüklemiştir. Bu mükellefiyetlerden...

Marka Tescilinde Kötüniyet

Hukukun kötüniyeti hiçbir şekilde korumayacağı genel kabul edilen bir kuraldır. Marka hukukunda ise kötüniyetin önemi özeldir. Marka tescil...

Coğrafi İşaretler

Coğrafi işaretler için yapılan korumanın en önemli fonksiyonu tescil edilen coğrafi ürünle ilgili bölgenin gelişimine katkıda bulunmaktır...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.