Monthly Archives: Temmuz 2011

Tescilsiz Topluluk Tasarımı

Tescilsiz topluluk tasarımı, tescilli topluluk tasarımını da düzenleyen AB’nin  6/2002 sayılı tüzüğüyle hayata geçmiştir. Tescill...

Tescilsiz Tasarımlar

Ürünlerin görüntüsü ile alakalı olan tasarımların hukuki koruması; 24.06.1995 tarihli 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Ha...

Topluluk Markası Sistemi

Avrupa’da marka hukuku hem birliğin düzenlemelerinden hem de 27 üye ülkenin milli hukuklarından oluşuyor. Topluluk marka direktif(CTMR) toplul...

Marka Hükümsüzlüğünün Etkisi

Yargılama neticesinde verilen markanın hükümsüzlüğü kararı marka üzerinde marka sahibine ait olan hakkı sona erdirir. Dava sonunda verilen ...

Lisanslama Sözleşmeleri

Lisanslar marka, patent, tasarım ve fikri mülkiyet hakkı sahipleri için küresel pazarlara açılmayı, gelişmekte olan ülkeler içinse yeni tek...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.