Monthly Archives: Ağustos 2011

İnternete Erişimin Engellenmesi

  5651 sayılı kanunun 8. maddesine göre Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; İntihara yönlendirme(TCK m.84), Çocukların cinsel istismarı(TCK...

İntihal ve İktibas Kavramları

İngilizce “plagiarism” sözcüğünün dilimizdeki karşılığı olan intihal yanınlanmış bir eserden eser sahibinin adı belirtilmeden uygun...

Eser Kavramı

Eser sahibinin hususiyetini taşıyan ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerin...

Eserin İnternet Yoluyla Umuma Arzı

Bir eserin ilk defa web sayfası aracılığıyla internet ortamına aktarılması ve kullanıcıların hizmetine sunulması FSEK m. 14 anlamında umu...

Web Sitelerinin Eser Niteliği

Web sayfalarının meydana getirilmesi bir fikri emek ürünüdür Web sayfası tasarımı; önce sayfanın işlevselliğine ve kolaylığına yöneli...

Tasarım Hakkının Gasbı

Tasarım hakkı 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(EndTasKHK)  m. 13/1’e göre gerçek tasar...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.