Monthly Archives: Mart 2012

İlaç Ruhsatlandırması

Ruhsat; bir ürünün belirli bir formül ile belirli bir farmasötik form ve dozda, kabul edilen ürün bilgilerine uygun olarak üretilip pazara sun...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.