Monthly Archives: Haziran 2012

Yanıltıcı Markalar

MarKHK m. 7/f maddesine göre;  mal ve hizmetin niteliği, kalitesi ve üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar, t...

Patent Hukukunda Eşdeğer Doktrini

Patent tarafından sağlanan korumanın kapsamı istemlerde açıklanan unsurların eşdeğerlerini de kapsar ve bu nedenle patent ihlali araştırıl...

Patent ve İstemler

İstem; görev, işlev, şekil, nitelik veya sair özelliklerini düzenleyen ilgili maddeler ışığında kısaca patent hukuku çerçevesinde söz k...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.