Alan Adı ile Marka İhlali

MarKHK m. 9/II a ve b bentleri uyarınca tescilli bir markanın aynısı veya benzeri tescil kapsamında giren mal veya hizmetler için kullanılamaz.
Alan adında ayırt edici esas unsurun zorunlu olarak alınan “www, tr, biz, com” kısımları dışındaki kısım olan ikincil düzey alan adı olduğu kabul edilir.
Dolayısıyla tescilli bir sözcük markasının ikincil düzey alan adı olarak alınması halinde marka ile alan adı arasında aynıyet, çok küçük bir farklılık olması halinde ayırt edilemeyecek derecede benzerlik ve önüne, arkasına ayırt etmeyi tesis edecek önemde olmayan ekler, kelimeler getirimesi halinde benzerlik olduğu kabul edilir ve bu bir marka ihlali oluşturur.
Benzerlik değerlendirmesi aynen markalarda olduğu gibi mukayese edilen işaretlerin tüm unsurları dikkate alınarak potansiyel müşterilerin bakış açısından yapılır.
Marka ile aynı işaret rakip firma tarafından aynı veya benzer mal ve hizmetler için alan adı olarak tescil edilmiş ve alan adını alan taraf kendisinin sahip olduğu marka, unvan, tescilsiz marka gibi bir hakka dayanamıyorsa ortada bir marka ihlalinin bulunduğu kabul edilir.
Eğer bir hakka isnat ediyorsa bu durum ancak kimin öncelik hakkı bulunduğunun tespitiyle çözümlenebilir. Mesela bir kişi birkaç yıldır kullandığı markasını yeni tescil ettirmişse, öte yandan bir başkası unvan olarak tescilli olup aynı zamanda uzun zamanda markasal kullandığı ticaret ismini alan adı olarak almışsa bu durumda öncelik hakkına sahip olan unvan sahibinin hakkının korunması uygun olur.
Öte yandan alan adı tescilinde çıkan uyuşmazlıklarda dürüstlük ilkesi de dikkate alınabilecektir. Mesela tüzel kişi tacir uzun zamandan beri bir unvanı belli bir bölgeyle sınırlı olarak kullanabilir. Öte yandan diğer bir tacir aynı ayırıcı unsuru taşıyan markasını ülke çapında kullanıp belli bir itibar kazandırdıysa ve önceden beri unvan olarak tacir bu itirarın kazanılmasından sonra alan adını alıp sanki işletmeler bağlantılıymış gibi kullanmaya başladıysa bu durumda dürüst kullanımdan bahsedilemez ve hukukun kötü niyeti hiçbir şekilde muhafaza etmeyeği yönünde oluşacak kanaat neticesinde önceden kullanım dahi olsa alan adı tescili bir marka ihlali kabul edilebilir.
Markanın aynısı olan bir işaret bir başka sektördeki teşebbüs tarafından alan adı olarak kullanılabilir. Bunun istisnası tanınmış markalardır. Tanınmış markaların başka bir sektörde dahi olsa alan adı olarak kullanılması ihlal olarak kabul edilebilir yeter ki kullanılacak sektör ve kullanım biçimi tanınmış marka ile bir şekilde bağlantı kurulacak, tanınmış markanın şöhretinden haksız bir şekilde faydalanılmasına yol açacak, tanınmış markanın ayırt ediciliğini ve tekliğini etkileyecek şekilde olsun.
5883 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile MarKHK m. 9/II-e bendine getirilen yeni düzenleme ile “işareti kullanan kişinin işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yartacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ve benzeri şekilde kullanılması aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca yasaklanacak fiiler arasına dahil edilmiştir.
MarKHK m. 9/II-e bendi uyarınca marka sahibinin alan adı kullanımını durdurması halinde bunun nasıl uygulanacağı sorunu ile karşılaşılmaktadır. Yetkili ve görevli mahkeme üçüncü kişinin alan adı kullanımını haksız bulup kullanımın durdurulması yönünde karara varırsa ilgil alan adı “tr” uzantılıyda ODTÜ’den alan adının kapatılmasını ve erişimin engellemesini talep edecektir.
Ancak haksız kullanıma konu alan adı “com” uzantılı ise bu durumda alan adına erişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu aracılığıyla engellenebilecek ancak bu engel yalnızca Türkiye ile sınırlı kalacaktır.  Yurtdışında erişimin engellenmesi ise ancak “ICANN Tahkimi” yöntemiyle mümkün olacaktır.