All posts by 4mpatent

Patent Teşvikleri

Patent başvurusu ve teşvik sistemi Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvuru sayılarının arttırılması, kişilerin patent başvuru...

Ortak Marka Kavramı

Ortak marka bir gruba dahil işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Ortak m...

Garanti Markaları

Garanti markası birçok işletme tarafından marka sahibinin kontrolü altında kullanılan ve söz konusu işletmelerin mal veya hizmetlerinin garan...

Alan Adı ile Marka İhlali

MarKHK m. 9/II a ve b bentleri uyarınca tescilli bir markanın aynısı veya benzeri tescil kapsamında giren mal veya hizmetler için kullanılamaz....

TR Alan Adı Tescili

Her ülke alan adı tahsisinde uygulanacak yöntemleri kendisi belirlemektedir. Ülkemizde İnternet Kurulu’na bağlı olarak çalışan ve 11 kurul...

İnternete Erişimin Engellenmesi

  5651 sayılı kanunun 8. maddesine göre Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; İntihara yönlendirme(TCK m.84), Çocukların cinsel istismarı(TCK...

İntihal ve İktibas Kavramları

İngilizce “plagiarism” sözcüğünün dilimizdeki karşılığı olan intihal yanınlanmış bir eserden eser sahibinin adı belirtilmeden uygun...

Eser Kavramı

Eser sahibinin hususiyetini taşıyan ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerin...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.