All posts by 4mpatent

Eserin İnternet Yoluyla Umuma Arzı

Bir eserin ilk defa web sayfası aracılığıyla internet ortamına aktarılması ve kullanıcıların hizmetine sunulması FSEK m. 14 anlamında umu...

Web Sitelerinin Eser Niteliği

Web sayfalarının meydana getirilmesi bir fikri emek ürünüdür Web sayfası tasarımı; önce sayfanın işlevselliğine ve kolaylığına yöneli...

Tasarım Hakkının Gasbı

Tasarım hakkı 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(EndTasKHK)  m. 13/1’e göre gerçek tasar...

Patent Hükümsüzlüğü

Tescilli bir patent hakkında hükümsüzlük kararı ancak yetkili ve görevli mahkemece verilebilir.  Hükümsüzlük, bir işlemin kanunda belirle...

Avrupa Patenti

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi’nin 1. maddesinde bu sözleşme kapsamında verilen patentlere Avrupa Patenti ...

Tescilsiz Topluluk Tasarımı

Tescilsiz topluluk tasarımı, tescilli topluluk tasarımını da düzenleyen AB’nin  6/2002 sayılı tüzüğüyle hayata geçmiştir. Tescill...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.