Avrupa Patenti

Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi’nin 1. maddesinde bu sözleşme kapsamında verilen patentlere Avrupa Patenti denileceği belirtilmiştir.
Avrupa Patenti onun verildiği üye devletlerden birinde bu sözleşme içinde aksi ifade edilmedikçe o devlet tarafından verilen bir patent gibi aynı etkiye sahip olacaktır.
Avrupa Patent Ofisi’nin resmi dilleri İngilizce, Almanca, Fransızca’dır ve Avrupa Patent başvurularının bu dillerin biriyle yapılacağı kabul edilmiştir.
Avrupa Patent Sözleşmesi’nin 75. maddesinin birinci fıkrasına göre Avrupa Patent başvurusu aşağıdaki şekillerde yapılır:

 1. Münih’te Avrupa Patent Ofisi’ne veya onun Hauge’deki şubesine,
 2. Şayet üye ülkenin yasası izin verirse söz konusu ülkenin sınai mülkiyet ofisine,

Bu şekilde yapılan bir başvuru Avrupa Patent Ofisi’ne ayrı tarihte aynı tarihte yapılmış bir başvuru gibi aynı etkiye sahip olacaktır.
Avrupa Patent Sözleşmesi’nin 78. maddesine göre bir Avrupa Patent Başvurusu şunları içermelidir:

 1. Bir Avrupa patentinin istendiğine ilişkin dilekçe,
 2. Buluşun tarifnamesi,
 3. Bir veya birden fazla patent istemleri,
 4. Tarifname veya patent istemlerinde bulunulan resimler,
 5. Özet.

Bir Avrupa Patent Başvurusu için başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde başvuru ve araştırma ücretleri ödenmelidir.
Avrupa Patent Yönetmeliği’nin 9. maddesinde çevirinin Enstitü’ye verilmesi, 10. maddesinde ise yayımı düzenlenmiştir.
Çeviri başvuru sahibi veya vekili tarafından aşağıdaki unsurlar ile birlikte Enstitü’ye sunulur:

 1. Avrupa patent başvurusunun tarihi ve numarası,
 2. Avrupa patent bülteninde yayımlanan Avrupa patenti başvurusunun yayın tarihi ve numarası,
 3. Başvuru sahibinin adı ve adresi,
 4. Buluş sahiplerinin adı ve adresi,
 5. Buluş başlığı
 6. Varsa rüchan hakkı bilgileri,
 7. Varsa vekilin adı, adresi, telefon numarası, eposta adresi,
 8. Buluşun uluslararası patent sınıflandırması,
 9. Özet,
 10. Varsa teknik resimler.

Avrupa Patent başvurusu sahibi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olmayan veya ticari faaliyeti olmayan gerçek veya tüzel kişi ise istemlerin Türkçe çevirisi bir vekil tarafından sunulur.
Başvuru tarihine hak kazanmış bir Avrupa Patenti başvurusu belirlenmiş bir üye devlette usulüne uygun yapılmış bir ulusal başvuruya eşittir. Aynı durum Avrupa patent başvurusu için rüchan talep edilmesi halinde de geçerlidir. Türkiye’nin seçildiği bir Avrupa patenti başvurusu başvuru tarihi verildiği andan itibaren Türkiye’de yapılmış bir ulusal patent başvurusu olarak kabul edilir.
Bir Avrupa patent başvurusu yayınlandığı tarihten itibaren başvurunun yayımında belirlenmiş devletlerde geçici korumayı başvuru sahibine sağlar.
Avrupa patentinin koruma süresi 20 yıldır.
Makale veya web sitesinin içeriğiyle ilgili her türlü soru, görüş ve yorumlarınız için:
Av. Z. Emre Kurt      [addmail]