Blog

Markayı Kullanma Mükellefiyeti

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(MarKHK) marka hakkı sahibine bazı mükellefiyetler yüklemiştir. Bu mükellefiyetlerden...

Marka Tescilinde Kötüniyet

Hukukun kötüniyeti hiçbir şekilde korumayacağı genel kabul edilen bir kuraldır. Marka hukukunda ise kötüniyetin önemi özeldir. Marka tescil...

Coğrafi İşaretler

Coğrafi işaretler için yapılan korumanın en önemli fonksiyonu tescil edilen coğrafi ürünle ilgili bölgenin gelişimine katkıda bulunmaktır...

Tanınmış Markalar

Marka bir işletmenin malarını diğerlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir. Markanın en temel özelliği onun ayırt ediciliğidir. İlk defa ku...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.