Blog

Seri Marka Kavramı

Yargıtay seri markayı “bir işletme tarafından uzunca süredir kullanılan, markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın bu işletme ile ...

Harf Markaları

Bilindiği üzere markanın en temel özelliği ayırt ediciliktir. Her ne kadar bir markanın tescil edilebilmesi için orijinal, benzersiz veya arti...

Patent Hükümsüzlüğü

Patent hakları diğer fikri sınai haklar gibi sahibine belli bir süre tekel hakkı verir. Bunun amacı yeni buluşları ödüllendirmek ve buluş s...

Marka Hukukunda Tasviri İşaretler

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin(‘MarKHK’ olarak anılacaktır) 5. maddesi markanın en temel özelliğini ayırt...

Marka Lisans Sözleşmeleri

Marka lisans sözleşmelerinde lisans alan marka üzerindeki hakları kullanır ve bunun karşılığında bir ücret öder. Lisans sözleşmeleri inh...

Marka ve Alan Adları

Teknolojinin gelişmesiyle bugün internet hem günlük hayatın hem de ticari yaşamın ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Kurumsal şirketler in...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.