Blog

Karşılaştırmalı Reklam

Karşılaştırmalı reklâmın niteliği gereğince reklâmda tanıtımı yapılan ürün veya hizmet ile rakip ürün veya hizmetlerden üstün nite...

İthalatta Antidamping

Damping bir ürünün normal değerinin altında bir fiyatla, veya(ihracatçı ülkede tüketime konu aynı veya benzer bir ürünün karşılaştır...

Yanıltıcı Markalar

MarKHK m. 7/f maddesine göre;  mal ve hizmetin niteliği, kalitesi ve üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar, t...

Patent Hukukunda Eşdeğer Doktrini

Patent tarafından sağlanan korumanın kapsamı istemlerde açıklanan unsurların eşdeğerlerini de kapsar ve bu nedenle patent ihlali araştırıl...

Patent ve İstemler

İstem; görev, işlev, şekil, nitelik veya sair özelliklerini düzenleyen ilgili maddeler ışığında kısaca patent hukuku çerçevesinde söz k...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.