Blog

Fotoğraf Üzerindeki Telif Hakkı

Fotoğraf, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre güzel sanat eseri olarak kabul edilmektedir. Fotoğrafların stüdyo, karanlık oda veya dijital...

İlaç Ruhsatlandırması

Ruhsat; bir ürünün belirli bir formül ile belirli bir farmasötik form ve dozda, kabul edilen ürün bilgilerine uygun olarak üretilip pazara sun...

CE Belgesi

CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlana...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.