Farklı Marka danışmanlık firmalarından gelen yanlış yönlendirmeler

4M İLE ÇALIŞMYOR OLSANIZ DAHİ, DOĞRU BİLGİ ALMAK İÇİN ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİNİZ.
MARKA TECİLİ:
Bazı Marka tescil pazarlamacıları iş alabilmek için marka sahiplerine yazılı veya sözlü yanıltıcı ve  gereksiz marka tescil ettirmeye yönelik pazarlama yapmaktadırlar.
Özellikle, 35. Sınıftaki mağazacılık hizmetleri için tescil ettirilmesini, aksi halde markalı ürünlerinizi satışa sunamayacağınız yönünde yanlış bilgi vererek gereksiz yere marka tescil ettirmeye zorladıklarını müşterilerimizden gelen bildirimlerden öğreniyoruz.
Marka sahibi, imalat ve satışını yapacağı ürünler için kullanmak istediği markasını, ilgili olan sınıfları seçerek tescil ettirir. Her 10 yılda bir süresini yenileyerek ömür boyu geçerli olmak üzere kullanır.
Bu markası ile ürünlerini satabileceği mağazalar açabilir. Bu markayı ayrıca 35 sınıftaki mağazacılık sınıfında tescil ettirmesi gerekmez.
Tescil almış olsanız dahi üst süte 5 yıl mağazacılık faaliyetini başlamamanız halinde tesciliniz farklı kişilerin talebi üzerine iptal ettirilebilir.
Ancak kendi ürünleri ile birlikte farklı markalı ürünler satmak isterse, (YKM, Boyer, Migros, Praktiker, Vatan Bilgisayar vb.) mağazacılık sınıfında markasını tescil ettirmesi gerekir.
ŞİRKET UNVANININ TESCİLİ:
Şirket unvanınızın marka olarak tescil ettirilmesini, aksi halde başkasının firma unvanınızı tescil ettirerek unvan değişikliğine zorlayabileceği ifade ederek tescile yönlendirmektedirler.
Şirket unvanınız, şirket kuruluşunuzla birlikte size ait marka olarak Ticaret siciline kayıt edilmektedir. Şirket unvanınızı tescil ettirmek isteyenlere yapılacak itirazla, kötü niyetli başvurular engellenebilir. Ayrıca, sonradan tescil alanlar, önceden kurulmuş şirket unvanınıza zarar veremezler.
ÖRNEKLER:

  1. Tuğla üreten firmaya inşaat hizmetlerinde başvuru yapılması için ikna edilmeye çalışılmaktadır. Eğer inşaat hizmeti vereceksiniz yani bina, köprü, yol yapımı hizmetiverecekseniz doğrudur.  Yapmayacaksanız gereksizdir.
  2. Firmanın tescil ihtiyacı 06. Sınıfta metal merdivenler için başvurusu haklı olarak ret edilmiş olan marka sahibine 20. Sınıfta merdivenler için tescil alırdınız diyerek tescil başvurusu öneriyorlar.  Ancak 20. Sınıftaki ahşap merdiven olduğunu gizliyorlar.  Ahşap merdiven de yapıyorsanız doğrudur.

 
4M DANIŞMANLIK olarak, bilmediğiniz kişi kurum, şirketlerden alacağınız bunun gibi bilgilere itibar etmemenizi, fikri ve sinai mülkiyet hakları konusunda tam ve doğru bilgiyi uzmanlarımızdan her zaman alabileceğinizi, bir kez daha ifade etmek isteriz.
 
4M DANIŞMANLIK
SINAİ HAKLAR DEPARTMANI