Faydalı Model

4M DANIŞMANLIK FAYDALI MODEL TESCİLİ

Faydalı model koruması daha çok küçük buluşları korumayı amaçlar.

Faydalı model, tekniğin bilinen durumunu aşma kriterini gerçekleştirmeyen ancak yeni ve az da olsa teknik ilerleme sağlayan sınai mülkiyet hakkıdır. Patent sahibine sağlanan koruma faydalı model sahibine de aynen tanınır. Ancak faydalı model koruma süresi 10 yıl olup bu süre uzatılamaz.

Faydalı modeller, koruma şartları bakımından buluşun yeni olması, sanayiye uygulanabilir olması ve belli düzeyde de olsa buluş basamağını aşması gibi yönleriyle patente benzerler. Faydalı model koruması daha çok küçük buluşları korumayı amaçlar. Bu nedenle faydalı model tescilinde, patentten farklı olarak yenilik ve buluş basamağının aşılması konularında inceleme yapılmaz. Ayrıca buluş basamağı bakımından aranan düzey patente göre daha düşüktür.

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 ve 10. maddelerine göre yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşlar faydalı model korumasından faydalanır. Kararname mutlak yenilik ilkesini benimsemiştir. Bunun anlamı faydalı model başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamışsa yeni değildir. Sanayiye uygulanabilirlik ise buluşun sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir ya da kullanılabilir olmasıdır.

4M, aynen patent başvurularında olduğu gibi müvekkillerin buluşlarının, faydalı model için aranan şartları karşılayıp karşılamadığını incelemekte ve bu inceleme neticesinde bir rapor hazırlamaktadır. Türk Patent Enstitüsü, faydalı model belgelerinin kanunun düzenlediği yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartları taşıyıp taşımadığını incelemese de faydalı model belgesinin daha sonra uyuşmazlık konusu olmaması için başvuru yaparken yapılacak bu değerlendirme büyük önem taşımaktadır

Süreçler hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen 4M Danışmanlık Sınai Mülkiyet Ekibimizle iletişime geçiniz.

İLETİŞİM KURUN

Sayın ; Teşekkür ederiz.
Uzmanlarımız sizinle temasa geçecektir

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.